GenelGüncelKırım TarihiKültür SanatTürk Dünyası

4 Ekim 1853 Kırım Harbi Başladı.

İyice zayıflamış olan Osmanlı Devleti’nden pay kapmak ve “Hasta adam” olarak nitelediği Osmanlı Devleti’ni İngiltere ile paylaşmak isteyen Rusya ile 4 Ekim 1853 yılında başlayan Kırım Harbi, Şubat 1856’ya kadar devam etmiştir.
Osmanlı Devleti ve bağlıları Mısır Hidivliği, Tunuz Beylerbeyliği doğal olarak Osmanlı yanında yer alışlardır. Ayrıca çıkarları gereği Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan Fransa, İngiltere, Sardinya Krallığı ve İsviçre İsviçreli Gönüllüler ile birlikte Çerkesya Konfederasyonu ortak bir cephe oluşturarak Rusya’ya karşı yapılan savaş kağıt üzerinde kazanılmıştır.
Savaş kazanılmış olsa da;
-Savaşı yürütebilmek için Osmanlı Devleti, ödeme gücünün çok üstünde borç almıştır.
-Endüstrileşmeyi kaçırdığı için ekonomisi çağdışı kalmıştır.

  • Borç yükünün altından kalkamayarak ve 1881 yılında II. Abdülhamit döneminde Düyunu Umumiye idaresinin kurulmasıyla, Avrupalı devletlerin mali denetimi altına girip, ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir.
    -İlerleyen süreçte yoğun Rus baskısı ile Kırım coğrafyasından Çerkesler başta olmak üzere, Kafkas sahalarından kitleler halinde Türk katliamları, göç ve sürgünleri yaşanmıştır.
    İsmail CİNGÖZ
    Uluslararası Siyaset Uzmanı/M.A.

Pin It on Pinterest