GenelGüncelKırım TarihiKültür SanatTürk Dünyası

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

Dünya çapında gazetecilere armağan edilmiş olan üç özel gün vardır. Milattan önceki dönemlere dayanan gazete sayesinde insanların merak ettiği bilgiler kaynağından okuyucuya aktarılmaktadır. Kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler için kutlanan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak bugün de kutlanmaktadır. 

Rusya Türklerinin uyanışında önemli yere sahip olan İsmail Gaspıralı, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” düşüncesini ortaya atarak kendinden sonra gelen ve Türkçülük fikrini benimseyen tüm Türk aydınları arasında ‘birlik’ fikrinin doğmasında öncü olmuştur. İsmail Gaspıralı Rusya Türklerinin-Müslümanlarının çagdaş bir yaşam tarzına ulaşabilmeleri için en önemli iletişim aracının basın-yayın faaliyetleri olduğunu düşünerek ömrünü bu faaliyetlere harcamıştır. Gaspıralı İsmail Bey’in Türk dünyası adına gerçekleştirdiği en önemli faaliyeti hiç şüphesiz Tercüman (1883) gazetesi olmuştur. Daha önceleri Tonguç (1881) ve Mirat-ı Cedid (1882) adıyla bazı mahalli dergiler çıkarmasına izin verilmiş olmakla birlikte İsmail Bey’in gazete çıkarmak için Çar hükümetine yaptığı müracaatlar sürekli reddedilmiştir. Nihayetinde Petersburg’da, Türkçe olarak yayımlanacak gazetenin Rusça tercümesiyle birlikte basılması koşuluyla gerekli izni alarak 1883 yılında, şöhreti tüm Türk–İslam dünyasına yayılacak olan ve Rusya Türklerinin uyanışında çok önemli bir yere sahip olan Tercüman gazetesini yayımlamaya başlamıştır. Rusya Türklerinin-Müslümanlarının gelişiminde oldukça etkili olan İsmail Gaspıralı’yı ve onun Tercüman gazetesini, inceleyeceğimiz bu çalışmada basın-yayın faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkisi bir kez daha gözler önüne serilecektir.

tercüman gazetesi
tercüman gazetesi
tercüman-ı ahval
Tercüman
Tercüman

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest