GenelGüncelKırım TarihiKültür SanatTürk Dünyası

1883’ün 10 Nisan’ında Tercüman’ın ilk sayısı çıktı

Rusya Türklerinin uyanışında önemli yere sahip olan İsmail Gaspıralı, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” düşüncesini ortaya atarak kendinden sonra gelen ve Türkçülük fikrini benimseyen tüm Türk aydınları arasında ‘birlik’ fikrinin doğmasında öncü olmuştur. İsmail Gaspıralı Rusya Türklerinin-Müslümanlarının çagdaş bir yaşam tarzına ulaşabilmeleri için en önemli iletişim aracının basın-yayın faaliyetleri olduğunu düşünerek ömrünü bu faaliyetlere harcamıştır. Gaspıralı İsmail Bey’in Türk dünyası adına gerçekleştirdiği en önemli faaliyeti hiç şüphesiz Tercüman (1883) gazetesi olmuştur. Daha önceleri Tonguç (1881) ve Mirat-ı Cedid (1882) adıyla bazı mahalli dergiler çıkarmasına izin verilmiş olmakla birlikte İsmail Bey’in gazete çıkarmak için Çar hükümetine yaptığı müracaatlar sürekli reddedilmiştir. Nihayetinde Petersburg’da, Türkçe olarak yayımlanacak gazetenin Rusça tercümesiyle birlikte basılması koşuluyla gerekli izni alarak 1883 yılında, şöhreti tüm Türk–İslam dünyasına yayılacak olan ve Rusya Türklerinin uyanışında çok önemli bir yere sahip olan Tercüman gazetesini yayımlamaya başlamıştır. Rusya Türklerinin-Müslümanlarının gelişiminde oldukça etkili olan İsmail Gaspıralı’yı ve onun Tercüman gazetesi, basın-yayın faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkisi bir kez daha gözler önüne serilmektedir. 

Berrin Kalsın

tercüman gazetesi -gaspıralı
tercüman gazetesi -gaspıralı

Pin It on Pinterest