DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE HİYERARŞİK KURULUŞLARA YER YOKTUR

Yirmi birinci yüzyılın başında ortaya çıkan, yönetimdeki değişmelere uyum sağlamak için, bütün kuruluşların yalın ve esnek bir yapıya kavuşturulmaları gerekir. Kuruluşların güçlü değişim dalgalarıyla baş etmeleri, hiyerarşik yapılanmadan, yalın yapılanmaya geçmelerine bağlıdır. Kuruluşlardaki ordu benzeri hiyerarşik yapılanma, değişim dönemlerinde, çözülmesi oldukça güç, yönetim sorunlarına yol açmaktadır.
*
Yönetim bilimlerinde yapılan yeni araştırmalar, çalışma alanı ne olursa olsun, her kuruluşta hiyerarşik yapılanma, verimliliği düşürerek, kuruluşların ömürlerini kısaltan, yıkıcı bir işlev yüklenmektedir. Esneklikten ve yalınlıktan uzak, katı bir hiyerarşik yapılanma, kuruluşların ömrünü kısaltan, en büyük düşmanları olmuştur. Hiyerarşinin olumsuzluklarını görmek için, dünyadaki ve çevredeki hantal kamu kuruluşlarına bakmak yeterlidir.
*
Dünyada araba üretiminin öncülerndenToyota’nın kurucusu Sakichi Toyoda, Henry Ford’un ünlü T Modelini pazara çıkardığı 1910 yılında, Amerika’ya yaptığı uzun bir gezi sonunda “Artık otomobil çağındayız” diyerek, tekstil alanından araba alanına geçmiştir. Türkiye’deki bütün kuruluşlar da “Artık yalın yönetim çağındayız” diyerek, yeniden yapılanmak zorundadırlar. Dünyada gözlerin yalın üretimin öncüsü, Japonya’ya çevrilmesi 1974 yılındaki, petrol krizinden sonra olmuştur. 
*
Japonya büyük bir ekonomik durgunlukla karşı karşıya olsa da, yine de dünyanın büyük ekonomisi olmaya devam etmektedir. Japonya yalın üretimde olduğu gibi, yalın yönetimde de öncüdür. Japon kuruluşlarında bırakın hiyerarşik yapılanmayı, değişmeyen bir kuruluş şeması bile yoktur. Çoğu Japon şirketinin nasıl yapılandığını kimse bilmez. Kuruluşlarda yalnızca, çok esnek olarak yapılanmış, çok sayıda çalışma grupları vardır.
*
Toyota’nın yalın üretimi yöntemi, sıfır stok, sıfır hata, sıfır boş zaman, sıfır bekleme süresi, hiyerarşisiz yalın yönetim ve toplam kalite yaklaşımına dayanır. Toyota yalın yönetimle, ellili yıllarda sayıları binler olan üretimini, iki binli yıllarda milyonlara çıkararak, Amerika’nın ve Avrupa’nın, güçlü araba üreten kuruluşlarıyla yarışmıştır. Taiichi Ohno, Henry Ford’un akan üretim yöntemini, geliştirmiş, yenilemiş ve yeniden yapılandırmıştır.
*
Dünyanın bütün kuruluşları, karşı karşıya olunan ekonomik krizlerinden, zarar görmeden çıkmak için, yalın yönetime büyük önem vermek zorundadırlar. Artık dünyadaki hiçbir kuruluşta hiyerarşik yapılanmalara yer yoktur. 
*
Yalnızca emir veren, yalnızca emir alan hiyerarşik kuruluşların yerine, hem yukarıdan aşağıya, hem aşağıdan yukarıya bilgi akışına dayanan, tartışmaya açık, orkestralara benzeyen hiyerarşisiz kuruluşlar geçmektedir.
*
Ekonomik, siyasal ve kültürel bütün kuruluşlarda,emir alan emir üniformalı yöneticiler değil,yardımlaşan dayanışan formalı yönetiler başarı olur.=

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest