GenelGüncelKültür Sanat

XV-XVI asırlarğa ait Qırım’daki Yekane Keşişhane ‘Dervişler Tekiyesi’

Dervişler tekiyesi.
XV-XVI asırlarğa ait Qırım’daki yekane müslüman keşişhane.
Derviş (yoqsul faqir)- fuqarelikni ve ruh rahatlığını tercih etken, sufiyâne bir hayat yaşağan kişidir. Kare,çevresinde çoq sayıda hücre-odaları olğan, qubbeli bir yapı temsil ete.Binanıñ köşeleri kesilip, üstünde qubbe ile sekizgenge dönüşe. Qubbeniñ çapısı 9,5 metre.

Küçücük pencereleri olğan dervişlerniñ odalarına sadece baş (merkez) binadan kirilmesi mumkün.
300 yıllıq tekiye 1930. seneleri dinge yapılğan zulumu vaqtında Qaradeñiz flotnıñ deposu olaraq qullanıldı.
Tekiye ve medrese binaları saqlanıp,caminiñ yarısı viran etildi. Soñ yıllarda binada tamir işleri keçirildi,faqat restorasyon tam olaraq yapılmadı. Anıt olğan bu bina Kezlev’deki (Yevpatoriya) Qırımtatar kültür ve etnografik “Derviş tekiyesi” merkezine kire.


Дервишлер текиеси.
XV-XVI асырларгъа аит Къырым’даки екане муслюман кешишхане.
Дервиш (ёкъсул факъир)- фукъареликни ве рух рахатлыгъыны терджих эткен, суфийяне бир хаят яшагъан кишидир. Каре,чевресинде чокъ сайыда хюджре-одалары олгъан, къуббели бир япы темсиль эте.Бинанынъ кошелери кесилип, устюнде къуббе иле секизгенге дёнюше. Къуббенинъ чапысы 9,5 метре.

Кучюджюк пенджерелери олгъан дервишлернинъ одаларына садедже баш (меркез) бинадан кирилмеси мумкюн.
300 йыллыкъ текие 1930. сенелери динге япылгъан зулуму вакътында Къараденъиз флотнынъ депосу оларакъ къулланылды.
Текие ве медресе биналары сакъланып,джамининъ ярысы виран этильди. Сонъ йылларда бинада тамир ишлери кечирильди,факъат ресторасьён там оларакъ япылмады. Аныт олгъан бу бина Кезлев’деки (Евпатория) Къырымтатар культюр ве этнографик “Дервиш текиеси” меркезине кире.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest