GenelGüncelKültür Sanat

Vatan Hadimi 1906-1908 Senelerinde Çıqqan Qırımtatar Gazetası

Terciman gazetasınıñ keregi qadar inqilâpçı olmağanını tüşüngen Yaş Tatarlardan Abdureşid Mediyev, Qarasuvbazarda Asan Sabri Ayvazov, Seydamet Çelebiday yaşlarnen beraber 1906 s. mayıs 1-de Vatan Hadimi gazetasını neşir etip başladı.

Til birligini müdafaa etken Vatan Hadimi gazetasınıñ tili, Osmanlı Türkçesi edi. Daa gazetanıñ birinci sanında Ayvazov’nıñ, tilde birlik mevzusınen alâqalı maqalesi bar edi. Üsein Şamil Toqtarğazı’nıñ yazğanı şiirler Vatan Hadiminde neşir etile edi. “Baylar ve Fuqareler”, “Topraq ve hürriyet”, “Demokratiya” serlevalı maqaleleriniñ yazılması, Mediyevniñ inqilâpçı hususiyetleri sebebinden, gazeta 7 ay soñra qapatıldı. 1 ay soñ yañıdan neşir etilmege başlasa da çoq keçmeden 1908 baharinde bir tamam qapatıldı.


Терджиман газетасынынъ кереги къадар инкъиляпчы олмагъаныны тюшюнген Яш Татарлардан Абдурешид Медиев, Къарасувбазарда Асан Сабри Айвазов, Сейдамет Челебидай яшларнен берабер 1906 с. майыс 1-де Ватан Хадими газетасыны нешир этип башлады.

Тиль бирлигини мудафаа эткен Ватан Хадими газетасынынъ тили, Османлы Тюркчеси эди. Даа газетанынъ биринджи санында Айвазов’нынъ, тильде бирлик мевзусынен алякъалы макъалеси бар эди. Усеин Шамиль Токътаргъазы’нынъ язгъаны шиирлер Ватан Хадиминде нешир этиле эди. “Байлар ве Фукъарелер”, “Топракъ ве хюрриет”, “Демократия” серлевалы макъалелерининъ язылмасы, Медиевнинъ инкъиляпчы хусусиетлери себебинден, газета 7 ай сонъра къапатылды. 1 ай сонъ янъыдан нешир этильмеге башласа да чокъ кечмеден 1908 бахаринде бир тамам къапатылды.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest