GenelGüncelTürk Dünyası

V. Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul’da Düzenlenecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi işbirliği ile organize edilen V. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 27-29 Ekim 2018 tarihleri arasında InterContinental İstanbul Otel’de yapılacaktır.

Kurultayın ana amacı; “Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar” (obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kanserler vb.) ve bunların risk faktörleri konusunda yapılabilecek çalışmaları ele almaktır. Tüm Dünya’da artış gösteren ‘Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar’; bir yandan ömür boyu sürmeleri sebebiyle hastalıkların yönetimi ve tedavisi açısından ülke bütçeleri üzerinde önemli bir yük oluştururken; diğer yandan hasta bireylerin iş verimliliği ve üretkenliğinin azalması ve erken ölümlere yol açmaları nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadırlar.

V. Türk Tıp Dünyası Kurultayında bu hastalıkların önlenmesi, risk faktörleriyle mücadele (beslenme, fiziksel aktivite, sigara, alkol gibi), mevcut hastaların iyi tedavi edilmesi ve hastalıklardan kaynaklanacak komplikasyonların engellenmesi için DSÖ ile birlikte yapılabileceklerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması hususundaki hedefler tartışılacak ve alınması gereken adımlar belirlenecektir.

Kurultay’a dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizden sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda yönetici/araştırmacı olarak çalışan katılımcılar, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi üyeleri dahil yaklaşık 500 katılımcı davet edilmiştir. TÜSEB tarafından, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin bu yıl 2.’si verilecektir.


Organized in cooperation with Health Institutes of Turkey (TUSEB), Ministry of Health of Turkey and World Health Organization (WHO) Regional Office for Europe, the Turkish Medical World Congress will be held in Intercontinental Hotel between 27-29th of October, 2018.

The main goal of the congress is to discuss potential studies on “Chronic Noncommunicable Diseases” (obesity, diabetes, cardiovascular diseases, respiratory tract diseases, cancer etc.) and their risk factors. On a rising trend all over the globe, “Chronic Noncommunicable Diseases” not only create a significant load on national budgets in terms of disease management and treatment due to their long term, but also result in large financial losses due to reduced efficiency and productivity and premature deaths of diseased individuals.

Goals regarding determining and initiating certain efforts in cooperation with WHO in terms of preventing these diseases, minimizing risk factors (diet, physical activity, tobacco, alcohol etc.), improving treatment of current patients, and prevention of complications due to these diseases shall be discussed and necessary steps will be determined during The Fifth Turkish Medical World Congress.

Approximately 500 attendees were invited to the Congress, which includes local and foreign participants who were involved in health studies which have been successful globally and nationally, patent owners and awards winners, directors/researchers from universities, hospitals, and technoparks, in addition to representatives from the Ministry of Health and relevant institutions and members of the World Health Organization Regional Office for Europe. The second Aziz Sancar Science, Service and Encouragement Award will be given by TUSEB this year.

 

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest