GenelGüncelKültür Sanat

UTAR TÜRKLERİ

Utar Türk’leri, Nogay-Alabugat, Alabugat Tatarlaları, Utar Alabugat Tatarlarlarının boy gruplarının karışımından ortaya çıkmış bir Türk kökenli halktır. Kalmık Cumhuriyet’inin Lagan bölgesinde yaşarlar. Alabugat- Nogay lehçesinde konuşurlar. Nüfusları 1144 kişidir…

utar türkleri
utar türkleri

Утары, также ногайцы-алабугатцы, алабугатские татары, утар-алабугатские татары (калм. мангад (мангыт, «ногайцы»)) — тюркская этническая группа смешанного происхождения. Проживают в Республике Калмыкия в городе Лагань. Говорят на алабугатско-ногайском языке. По переписи 2010 года владение языком алабугатских татар указали 1144 человека.

tatar evi
tatar evi

Pin It on Pinterest