Türkmen kültüründe keçe sanatı

Türkmenistan’da halı dokumacılığı kadar, desenli keçe ürünlerinin imalatı ve dekorasyonu da çok eskilere dayanıyor.

Her bölgenin kendine has özellikleri ve geleneksel keçe desenleri var. Ak tüynük, kızıl tüynük, gözenek, saylan, sekiz goçak, gelin parmak gibi geleneksel keçe desenleri var.

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan keçenin yapım aşamasında etrafında sözlü gelenek yaşatılıyor.

Çadır örtüsünden, giyim kuşama kadar pek çok ihtiyacı gidermeye çalışan Türkmen kadınları, bir yandan keçeyi işleyerek kullanılabilir hale getirirken bir yandan da türküler, fıkralar, bilmeceler, masallar vb. pek çok sözlü anlatı türünü icra ederler.

Geçmişten günümüze kadar keçe sanatı değişim ve dönüşümlere uğrasa da geleneksellikten hiçbir zaman kopmadı.

Gelişen teknolojiyle birlikte şehirlerde kullanım alanı daralsa da kırsal kesimlerde varlığı devam etmekte.

Pin It on Pinterest