AşkanaGenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

Türklerde Yemek Adabı ve Kültürü

Yaklaşık beş bin yıllık bir mazisi olan ve dünyanın dört bir yanına dağılarak, farklı adlarla birçok devlet kuran Türk milleti, zengin ve köklü bir kültüre sahiptir. Kutadgu Bilig ( saadet, mutluluk veren bilgi anlamına gelir ) bu zengin ve köklü kültürün mihenk taşlarından birini oluşturmaktadır. 

Yusuf Has Hacib tarafından 1069 yılında kaleme alınan Kutadgu Bilig’i, Türk yemek adabı ve kültürü açısından incelemeyi gerekli bulduk. Kutadgu Bilig temel olarak dönem Türklerinin günlük yaşamlarını ve adetlerini aktarmaktadır. Türkistan’dan Anadolu’ya ve birçok coğrafyaya yayılan Türkler, uzun tarihsel geçmişleri ve birikimleri nedeniyle zengin bir yemek kültürü oluşturmuşlardır. Söz konusu bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında ise Kutadgu Bilig başucu kitap niteliği taşımaktadır. 

Türklerde Yemek Adabı ve Kültürü
Türklerde Yemek Adabı ve Kültürü


Eski Türklerde sofrada bir oturma düzeni vardı. Yusuf Has Hacib’in bu toplantılarda devlet erkanına ya da toplantıya iştirak edenlere, geleneklere göre nasıl davranması gerektiği hususunda verdiği bilgiler bizim için son derece önemlidir. Kutadgu Bilig’de eski Türklerde sofra adabına dair bazı gelenekler ve görgü kuralları aşağıdaki beyitlerde de açık olarak yer verilmiştir.

4594- Hangi ziyafette olursa olsun, yemek yerken, mümkün olduğunca edep dairesinde hareket et.

4596- Senden büyük yemeğe başladıktan sonra, sen elini uzat, bak, adet böyledir.

4597- Yemeğe sağ elini besmeleyle uzat; böylece yemeğin bereketi artar, sen de zengin olursun.

4598- Başkasının önündeki lokmalara dokunma; kendi önünde ne varsa, onu al ve ye.

4599- Sofrada bıçak çıkarma ve kemik sıyırma; çok obur olma, çok da sünepe olma.

4600- Ne kadar tok olursa olsun, insan ikram edilen yemeği reddetmemeli; ey kardeş, yemeği adamına göre ikram et.

4601-Yemeği alınca ısır ve ufak ufak çiğne; sıcak yemeği ağzınla üfleme.

4602-Yemek yerken sofra üzerine sürünme; insanların huzurunu kaçırma, hareketlerine dikkat et.

4603- Bütün bunlar usul bilmezlikten ileri gelir, usule uygun davran; usul bilmeyen kişilerin başkalarına zararı dokunur

İnanması zor ama tam 950 yıl önce yazılanlar sizce günümüzde de geçerli değil mi?

Kaynak :http://sifalibitkideposu.com/turklerde-yemek-adabi-ve-kulturu/

KABARTAY BALKAR TÜRKLERİNDE YEMEK VE KONUK GELENEKLERİ
KABARTAY BALKAR TÜRKLERİNDE YEMEK VE KONUK GELENEKLERİ

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest