Türk-İslam tarihinin Kırım’daki izleri: Özbek Han Camii

Caminin taç kapısındaki kitabede yapının 1314-1315 yılında inşa edildiği yazılıdır. 
Kırım’ın 1783’te Rusya’nın hakimiyetine girmesiyle Özbek Han Camii uzun yıllar boyunca kendi kaderine terk edildi, tamir görmeksizin harap ve bakımsız kaldı.

 1864 yılında Sudak’ın Koz Köyü hayırseverlerinden biri camiyi tamir ettirdi.

Cami, Sovyet döneminde ise, tarihî eser olarak tasdik edil di ve 1932’de ibadete kapatıldı. Bundan sonra cami, tarihî kitabelerin muhafaza edildiği bir yer vazifesini gördü.

1944’te Kırım Tatarlarının vatanlarından sürgün edilmelerinden sonra ise depoya çevrildi.

1970’lerde ve 1980’lerde tamir gören cami, 1990’ların başlarında vatanlarına dönen Kırım Tatarları tarafından geri alındı ve sınırlı imkânlarla düzenlenerek yeniden ibadete açıldı.

 Özbek Han Camii günümüzde Altın Orda’dan kalıp da hala ibadet amacı ile kullanılan yegâne camidir.

Kaynak TRT Avaz

Pin It on Pinterest