Türk Dünyası

SURİYE’DE YAŞAYAN KARAÇAY MALKARLAR

3500 yıllık tarihleriyle Kafkaslar’ın en eski halklarından olan Karaçay-Malkar Türkleri, yüzyıllar boyu yaşadıkları katliam ve asimilasyon hareketlerine rağmen Müslüman kimliklerini bugüne kadar korumayı başardılar.
Kafkasya coğrafi olarak, Karadeniz sahilinden başlayarak Hazar Denizi’ne kadar uzanan yüksek sıradağların adıdır. Ancak araştırmacılar Kafkasya olarak Kafkas sıradağlarının üzerinde ve kuzeyinde yer alan toprakları kabul ederler. Bu topraklarda Abhazlar, Adigeler, Kabartaylar, Çerkezler, Osetler, Çeçen-İnguşlar ve Dağıstanlılar yaşamaktadırlar. Karaçay-Malkar Türkleri de Kafkaslar’da yüzlerce yıldır yaşayan Türk topluluklarından biridir.
Yaklaşık 25 bin Karaçay-Malkarlı Türkiye’de, 10 000 civarında Karaçay-Malkarlı ise Suriye’de, bir kısmı da ABD’nde yaşamaktadır.
Türkmenler 3 milyon 500 binden fazla nüfuzla Suriyede Araplardan sonra en çok sayı olan halkdır. Suriye’de Osmanlı zamanı oralara yerleştirilen Kuzey Kafkaslardan gelen Karaçay Türkleri de yaşamaktalar.

Pin It on Pinterest