Sürgünden Soñra Doğğan Ay Serez Köyüne Qaytqan Suvade Büyükana

Sürgünden soñra doğğan Ay Serez köyüne qaytqan Suvade büyükana.

Bu fotografta resmen bütün tarihimizni kördüm.Qırım hanlığı qurulduqtan başlap devletimizni.Yekaterina işğalini ve soñra halqımıznıñ asırlarca asimilasyona tirenişini.Dağlı deñizli Qırım’ımız ipranğan baqımğa,badana boyağa ihtiyacı var ama hâlâ bizim ahanda bulunğanından nefes ala ve bizge nefes vere.Ve o işte bu tamırından vazgeçmegen küçlü bitayçıq kibi oturup oña sahip çıqacaq yañı nesil bekley.

Fotoğraf : Zarema Yalıboylu


Сюргюнден сонъра догъгъан Ай Серез коюне къайткъан Суваде буюкана.

Бу фотографта ресмен бутюн тарихимизни корьдюм.Къырым ханлыгъы къурулдукътан башлап девлетимизни.Екатерина ишгъалини ве сонъра халкъымызнынъ асырларджа асимиласьёна тиренишини.Дагълы денъизли Къырым’ымыз ипрангъан бакъымгъа,бадана боягъа ихтияджы вар ама хяля бизим аханда булунгъанындан нефес ала ве бизге нефес вере.Ве о иште бу тамырындан вазгечмеген кучьлю битайчыкъ киби отуруп онъа сахип чыкъаджакъ янъы несиль беклей.

Фотогъраф : Зарема Ялыбойлу

Pin It on Pinterest