GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

SAHİPKIRAN EMİR TİMUR 18 Şubat 1405 (68 yaşında) VEFAT ETTİ

Timur, 14. yüzyılın Orta Asya’sında etkileyici bir imparatorluk kurarak tarihin akışını değiştiren bir Türk hükümdarıdır.

Asıl adı Timur, ancak “Timurlenk” veya “Tamerlane” olarak da bilinir. Hayatı boyunca cesur ve kararlı bir lider olarak tanınan Timur, savaş becerileri ve stratejik dehasıyla döneminin en güçlü imparatorluklarına meydan okudu. Moğol İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Orta Asya’da kurduğu Timur İmparatorluğu, Orta Doğu’dan Hindistan’a uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Onun savaşlarını ve imparatorluğunu anlamak, tarihin önemli dönüm noktalarından birini keşfetmek anlamına gelir. Bu yazıda, Timur’un yaşamı, savaşları ve imparatorluğunun temel özellikleri ele alınarak onun etkileyici hikayesi irdelenecektir.

timur
timur

TİMUR KİMDİR?

Timur kimdir?  9 Nisan 1336’da bugünkü Özbekistan topraklarında bulunan Şehr-i-Sebz (Kesh) şehrinde doğmuş olan Orta Asya kökenli bir hükümdardır. Asıl adı Timur veya Tamerlane olmasına rağmen Batı kaynaklarında “Tamerlane” olarak da anılmaktadır.  Fakat “Timurlenk” olarak da bilinir.

Timur diğer adı ile Timurlenk, Türk-Moğol kökenli olup, Moğol İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra onun ardından gelen Timur İmparatorluğu’nu kurmuştur. Büyük bir savaşçı ve stratejist olan Timur, kendini Orta Asya’da güçlü bir hükümdar olarak kanıtlamış ve zamanla geniş bir imparatorluk inşa etmiştir.

Timur’un hükümdarlığı, bugünkü Türkmenistan, İran, Azerbaycan, Irak, Suriye, Hindistan, Kazakistan, Türkiye ve daha birçok bölgeyi kapsayan geniş bir coğrafyayı içine almıştır. Timur İmparatorluğu, çeşitli kültürlerin ve inançların etkileşimine tanıklık etmiş ve sanat, mimari ve bilimde birçok önemli gelişmeye de ev sahipliği yapmıştır.

Timur, 1405 yılında öldüğünde, imparatorluğu bir süre daha ayakta kalmış olsa da zamanla parçalanmıştır. Ancak onun mirası, Orta Asya ve çevresindeki tarihsel ve siyasi gelişmelere önemli etkilerde bulunmuş ve hakkında pek çok eser ve anlatı yazılmıştır. Timur, savaş yetenekleri, stratejik zekası ve liderlik vasfıyla tarihin önemli hükümdarları arasında sayılmaktadır.

TİMUR’UN HAYATI 

Timur, bir diğer değiş ile Emir Timur Orta Asya’nın önemli bir lideri ve askeri stratejisti olarak oldukça olağanüstüdür. 

Emir Timur, 9 Nisan 1336 tarihinde, günümüzde Özbekistan sınırlarında bulunan Transoxiana bölgesinde yer alan Kesh şehrinde doğdu. Timur, Türk-Moğol bir aileden gelmektedir ve Cengiz Han’ın soyundan geldiği kabul edilir.

Gençlik döneminde ise Timur, bir kazada sağ bacağında ciddi bir yaralanma geçirdi, bu yüzden “Timur-i Leng” (Timur Lame) olarak da bilinir. Bu engel onun savaşçı bir kariyere başlamasını engellemedi; aksine, savaş meydanlarında büyük başarılar elde etmesine ve askeri yeteneklerini geliştirmesine olanak sağladı.

Timur, Orta Asya’da kaotik bir dönemde yaşadı ve kısa sürede öne çıkarak güçlü bir lider ve savaş stratejisti olarak tanındı. Kendi ordu gücünü ve ittifaklarını oluşturarak, bölgedeki diğer hanedanları fethetmeye başladı. 1370 yılında Timur, başkenti Semerkant olan kendi imparatorluğunu kurdu. Bu imparatorluk, kısa sürede genişleyerek Orta Asya, İran, Azerbaycan, Irak, Suriye, Hindistan ve Anadolu’nun bazı bölgelerini de içine aldı.

Emir Timur, birçok başarılı askeri sefer düzenledi ve fethettiği topraklarda acımasız yöntemler kullanmasıyla ünlendi. Fethettiği şehirleri yağmalaması ve nüfusunun büyük bir kısmını esir alması, onun acımasız bir lider olarak nitelenmesine yol açtı. Timur, 1405 yılında Çin seferine hazırlanırken Özbekistan’ın doğusunda bulunan Otrar’da öldü. Ölümünden sonra, imparatorluğu büyük ölçüde parçalandı, ancak onun soyundan gelen Timurid hanedanı, Hindistan’da Babür İmparatorluğu’nun kurucusu Babür Şah dahil olmak üzere önemli liderler çıkardı.

Timur’un mirası, Orta Asya’daki tarih ve kültürü derinden etkiledi ve günümüzde de hala onun hatırası yaşatılmaktadır.

timur
timur

TİMUR KAÇ SAVAŞ KAZANDI?

Emir Timur, hayatı boyunca birçok savaş ve askeri sefer düzenlemiştir. Bu seferlerde birçok zafer elde etmiş ve geniş toprakları fethetmiştir. Timur’un zaferlerinden bazıları şunlardır:

  • Delhi Seferi (1398): Timur, 1398 yılında Hindistan’ın Delhi Sultanlığı’na karşı bir sefer düzenledi ve Delhi’yi fethetti. Bu zafer, Hindistan’ın büyük bir kısmını ele geçirmesine ve Delhi Sultanlığı’nı zayıflatmasına yol açtı.
  • Suriye Seferi (1400): Timur, 1400 yılında Suriye’yi fethetmek için Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir sefer düzenledi ve Halep ile Şam’ı ele geçirdi.
  • Bağdat Seferi (1401): Timur, Bağdat’ı ele geçirmek için 1401 yılında bir sefer düzenledi ve şehri yağmalayarak büyük bir yıkıma neden oldu.
  • Ankara Muharebesi (1402): Osmanlı İmparatorluğu’nun hükümdarı Yıldırım Bayezid ile Timur, Ankara Muharebesi’nde karşı karşıya geldiler. Timur, Osmanlıları mağlup ederek Bayezid’i esir aldı.

Bunlar sadece Timur’un kazandığı bazı önemli savaşlar arasındadır. Hayatı boyunca birçok farklı savaşa katılmış ve farklı bölgeleri fethetmiştir. Timur, askeri stratejisi ve başarılarıyla tarihte önemli bir yer edinmiş bir liderdir. Emir Timur, hayatı boyunca kazandığı net savaş sayısı kesin olarak belirlenmemiştir, çünkü döneme ait tam ve güvenilir kayıtların olmaması nedeniyle bazı savaşlar ve zaferler kayıtlara tam olarak geçmemiştir. Ayrıca, Timur’un savaşları içinden bazıları küçük çaplı olabilir ve kayıtlara yansımamış olabilir.

Ancak, Timur’un hayatı boyunca yüzlerce savaş ve askeri sefer düzenlediği bilinmektedir. Bu seferlerde birçok zafer kazanmış ve geniş toprakları fethetmiştir. Tarihi belgeler ve kaynaklar, Timur’un farklı bölgelerdeki askeri başarılarına ve zaferlerine işaret etmektedir. Özellikle Hindistan, İran, Irak, Suriye ve Orta Asya’da önemli savaşlar kazanmıştır.

Sonuç olarak, Timur kaç savaş kazandı sorusuna dair kesin bir sayı vermek zor olmakla birlikte, hayatı boyunca birçok savaşta zafer elde ettiği kesindir.

Sultan Yıldırım Beyazıt Han ile Başbuğ Emir Timur
Sultan Yıldırım Beyazıt Han Başbuğ Emir Timur

TİMUR VE ANKARA SAVAŞI

Timur ve Ankara Muharebesi, 20 Temmuz 1402 tarihinde gerçekleşen ve Emir Timur ile Osmanlı İmparatorluğu hükümdarı Yıldırım Bayezid arasında gerçekleşen önemli bir savaştır.

Savaşın Arka Planı: Emir Timur, Orta Asya’nın güçlü hükümdarlarından biriydi ve Timurid İmparatorluğu’nu kurmuştu. Osmanlı İmparatorluğu ise Yıldırım Bayezid döneminde güçlü bir şekilde genişlemiş ve Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya’nın büyük kısmını ele geçirmişti. Bu durum, iki güç arasında nüfuz alanları konusunda çatışmaya neden olmuştu.

Savaşın Nedenleri: Timur ve Bayezid arasındaki ilişkiler gergindi ve Timur, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünden ve genişlemesinden endişe duyuyordu. Bu endişelerin yanı sıra, Anadolu’daki bazı beylikler Timur’a bağlılıklarını ifade etmiş ve Bayezid’e karşı isyanlar düzenlemişti. Bu durum, Timur’un Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir sefer düzenlemesi için ek bir motivasyon sağladı.

Savaş ve Sonuçları: Ankara Muharebesi, bugünkü Ankara yakınlarında gerçekleşti. Timur’un ordusu, Osmanlı ordusuna karşı büyük bir saldırı düzenledi. Muharebe yoğun çatışmalara sahne oldu, ancak sonunda Timur, Osmanlıları mağlup etmeyi başardı ve Yıldırım Bayezid’i esir aldı. Bayezid’in esareti, Osmanlı İmparatorluğu’nda büyük bir karışıklığa neden oldu ve Osmanlı tahtı üzerindeki rekabet, Timur’un müdahalesiyle daha da karmaşık hale geldi.

Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun kısa süreli bir çöküş dönemine yol açtı ve Yıldırım Bayezid’in oğulları arasındaki taht mücadeleleri, Osmanlı Devleti’ni iç savaşlara sürükledi. Bu iç çatışmalar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu, Timur’un ölümünden sonra toparlanarak tekrar gücünü kazanmış ve İstanbul’u fethederek 1453 yılında Bizans İmparatorluğu’na son vermiştir.

Ankara Muharebesi, Timur ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki önemli bir tarihi olaydır ve Orta Asya ve Anadolu’daki güç dengesini etkilemiştir. Bu savaş, Timur’un Orta Doğu ve Anadolu’daki hâkimiyetini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kısa süreli çöküşünü simgeler.

emir timur
emir timur

TİMUR DEVLETİ OSMANLIYI NEDEN YIKMADI?

Timur Devleti Osmanlı’yı neden yıkmadı? Timur hakkında en çok merak edilen konulardan biri Yıldırım Bayezid ve Osmanlı ile olan ilişkisidir. Birçok kez karşı karşıya gelinmesine rağmen Timur devleti Osmanlıyı neden yıkmadı veya Osmanlı neden Timur devletini yıkmadı gibi sorular doğmaktadır.

Emir Timur, hayatı boyunca Osmanlı İmparatorluğu ile birçok kez karşı karşıya gelmiş olmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu’nu tamamen yıkmamıştır. Bunun birkaç nedeni vardır:

  • Ankara Muharebesi: Timur ile Osmanlı İmparatorluğu’nun hükümdarı Yıldırım Bayezid, 1402 yılında Ankara Muharebesi’nde karşı karşıya geldiler. Timur, Osmanlıları mağlup ederek Bayezid’i esir aldı. Ancak bu savaş, iki güç arasında tam bir yıkıcı savaş değildi ve Timur, Osmanlı İmparatorluğu’nun tamamını ele geçirme veya yok etme amacıyla hareket etmedi.
  • Timur’un Ölümü: Ankara Muharebesi’nden sonra, Timur Osmanlı topraklarına ilerlemeyi sürdürmedi. 1405 yılında Timur, Çin seferi sırasında hayatını kaybetti. Bu, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı daha fazla askeri müdahale şansını ortadan kaldırdı.
  • Timur’un Stratejisi: Timur, askeri stratejisi gereği, fethettiği bölgelerde hâkimiyetini sağlamak ve mevcut düzeni kullanmak için yönetici ve hükümdarları yerinde bırakmayı tercih ederdi. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu’nun tamamen yıkılmasına odaklanmak yerine, onları itaatkâr bir vasal olarak kullanmayı tercih etmiş olabilir.
  • Diğer Tehditler: Timur, Osmanlı İmparatorluğu ile mücadele ederken, başka bölgelerde de savaşlar yürütüyordu ve diğer güçlerle mücadele ediyordu. Bu, dikkatini ve kaynaklarını diğer cephelere yönlendirebileceği anlamına gelir.

Sonuç olarak, Timur ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişki karmaşıktır ve farklı nedenlerle Osmanlı İmparatorluğu’nu tamamen yıkmamıştır. Her iki imparatorluk da tarih boyunca farklı dönemlerde güçlenmiş ve zayıflamıştır, ancak Osmanlı İmparatorluğu sonunda Orta Doğu ve Balkanlar’da güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür.

timurlenk - timur- emir timurr
timurlenk – timur- emir timurr

TİMUR TÜRK MÜ?

Timur hakkında en merak edilen sorulardan biri Timur Türk mü sorusudur. Emir Timur, Türk-Moğol bir aileden gelir ve doğum yeri olan Transoxiana, günümüzdeki Özbekistan sınırları içindedir. Ancak, Timur’un etnik kimliği hakkında bazı farklı görüşler bulunmaktadır. Timur, doğrudan Cengiz Han’ın soyundan gelir ve soyu Cengiz Han’ın oğullarından biri olan Jöchi’nin hükümdarlık soyundan türetilir. Bu nedenle, genellikle “Türk-Moğol” olarak nitelendirilir çünkü Cengiz Han’ın soyu hem Türk hem de Moğol kökenliydi. Timur’un etnik kökeni konusunda tartışmaların nedeni, Orta Asya’nın tarih boyunca birçok farklı etnik grup tarafından yerleşime uğramış olması ve kabilelerin karışımıdır. Ayrıca, o dönemde etnik kimlik ve ulus kavramları günümüzdeki gibi net değildi.

Sonuç olarak, Emir Timur, Türk-Moğol soyundan gelmektedir ve Orta Asya’da önemli bir lider olarak tarih sahnesinde yer almıştır.

TİMUR NERELİ?

Timur nereli sorusu ise merak edilen başka bir konudur. Emir Timur; doğum yeri, günümüzdeki Özbekistan sınırlarında bulunan Transoxiana bölgesidir. Özellikle Timur’un doğduğu şehir olan Kesh (Çaş) şehri, bugünkü Özbekistan’ın güneydoğu bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle Timur, Orta Asya’nın tarihi Türkistan bölgesiyle ilişkilendirilir ve etnik kökeni Türk-Moğol olarak kabul edilir.

TİMUR ÇOCUKLARI KİMLERDİR?

Emir Timur, hayatı boyunca çeşitli eşlerinden ve kadınlarla ilişkilerinden oluşan birkaç çocuğu oldu. Ancak, çocuklarının kimlikleri ve sayıları hakkında kesin ve güvenilir bilgiler mevcut değil. Timur’un soyu, onun soyundan gelen Timurid hanedanı aracılığıyla devam etti. Timur’un soyundan gelenler arasında en ünlü isim, Hindistan’ın kurucusu olarak bilinen Babür Şah’dır (Zahir-ud-din Muhammed Babür). Babür Şah, Timur’un torununun torunudur ve Babür İmparatorluğu’nu kurarak Hindistan’ın geniş bölgelerini yönetti.

Timur çocukları ve torunları hakkında kesin ve detaylı bilgilerin olmaması, onun soyundan gelenlerin tarih boyunca belirsizliğe sahip olmasına yol açmıştır. Timurid hanedanı, bazı bölgelerde hüküm sürmeye devam etti ve tarih boyunca farklı liderlerle temsil edildi. Ancak, ayrıntılı soy ağacı bilgileri hakkında net ve eksiksiz bilgilere ulaşmak zaman zaman zorlu olabilir.

TİMUR DEVLETİNİN KURULUŞU

Timur İmparatorluğu, Orta Asya’da Emir Timur tarafından kurulan büyük bir imparatorluktur. Timur, 1336 yılında günümüzdeki Özbekistan topraklarında bulunan Transoxiana bölgesinde doğdu. Babası, Cengiz Han’ın soyundan gelen Barlas kabilesine mensuptur ve Timur, bu soydan gelerek Cengiz Han soyundan türediğini iddia ediyordu.

Timur, hayatı boyunca çeşitli savaşlarda yer alarak güç kazandı ve Orta Asya’da etkili bir lider olarak yükseldi. Başlangıçta Timur, Timuridler olarak bilinen küçük bir beyliğin hükümdarıydı. Ancak zamanla hâkimiyetini genişletmeye ve topraklarını fethetmeye başladı.

Emir Timur, fethettiği bölgelerde kendi imparatorluğunu kurmaya başladı ve 1370 yılında başkenti Semerkant olan Timurid İmparatorluğu’nu resmen ilan etti. İmparatorluğu, günümüzdeki Orta Asya, İran, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Hindistan’ın bazı bölgelerini içeriyordu.

Timur, imparatorluğunu merkezi otorite altında birleştirerek, kendi hâkimiyetini sağlamlaştırdı ve fethettiği bölgelerde sert yönetim politikaları izledi. Askeri becerisi ve stratejik zekası sayesinde geniş topraklara hükmetti ve imparatorluğunu büyüttü.

Ancak Emir Timur, 1405 yılında Çin seferi sırasında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra, Timurid İmparatorluğu, torunları arasında bölünmeye ve iç savaşlara sahne oldu. Bu süreç, imparatorluğun parçalanmasına ve gücünün azalmasına yol açtı. Timurid hanedanı, farklı bölgelerde bağımsız krallıklar olarak varlığını sürdürdü ve bazı bölgelerde etkili olmaya devam etti.

TİMUR DEVLETİ’Nİ KİM YIKTI?

Bu kadar başarılı ve birçok savaş kazanmış bir lider olan Timur’dan söz ettiğimizde, Timur devleti’ni kim yıktı ise arkadaşından gelen merak uyandırıcı bir soru oluyor.

Emir Timur öldükten sonra Timur İmparatorluğu, oğulları ve torunları arasında bölünmeye başladı. Bu da akıllara Timur ne zaman öldü sorusunu getiriyor. Emir Timur, 9 Nisan 1405’te ölmüştür. Bu iç bölünmeler ve taht kavgaları, Timur İmparatorluğu’nun çöküşüne ve parçalanmasına neden oldu. Timurid hanedanının hükümdarları, birbirleriyle mücadele ederek ve bağımsızlık ilan ederek kendi bölgelerini yönetmeye başladılar.

Timur’un soyundan gelenlerin arasındaki rekabet ve iç savaşlar, Timurid İmparatorluğu’nun gücünü ve birliğini zayıflattı. Bu süreçte, Timurid hanedanının hükümdarları arasında çeşitli topraklarda bağımsız krallıklar ve beylikler kuruldu. Timurid hanedanı hükümdarları arasındaki taht mücadeleleri ve iç çekişmeler, imparatorluğun güçsüzleşmesine ve sonunda parçalanmasına yol açtı.

Timurid İmparatorluğu’nun çöküşü ve parçalanması, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi sonucu gerçekleşti. Ancak özellikle, Timur’un soyundan gelenler arasındaki hükümdarlık rekabetleri ve iç savaşlar, imparatorluğun yıkılmasında önemli bir rol oynadı. Bu süreç, Orta Asya’da ve çevresindeki tarihî olaylara damgasını vuran önemli bir dönem olarak bilinir.

Hayatı boyunca askeri dehaları ile tanınan Emir Timur, Orta Asya, İran, Irak, Suriye, Hindistan ve Anadolu’nun bazı bölgelerini fethetmiştir. 1370 yılında Semerkant’ı başkent yaptığı Timurid İmparatorluğu’nu kurmuş ve geniş topraklara hükmetmiştir. Sert ve acımasız yöntemleriyle ün salmıştır.

Ankara Muharebesi gibi birçok önemli savaşa katılan Timur, 1405 yılında Çin seferi sırasında hayatını kaybetmiştir. Ölümünden sonra, imparatorluğu torunları arasında bölünmüş ve etkisi azalmıştır. Ancak onun soyundan gelenler, Hindistan’da Babür İmparatorluğu’nu kurarak tarihsel bir etki bırakmıştır. Emir Timur, tarih boyunca Orta Asya’nın önemli liderlerinden biri olarak anılmaya devam etmektedir.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest