Sadece Qırımtatarlarnın anlacagı 10 şey

1Qırımtatar milli gimni Ant etkenmen: Sözler ve muzıkasını mühellifi milli qahramanımız , liderimiz ve 1918 senesi ruslar tarafindan vahşice öldürülgen Noman Çelebicihan” Bu yerde milli marşımızdan bir parça ketiremiz. Antetkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege, Bilip, körip milletimniñ közyaşını silmege. Bilmey, körmey biñ yaşasam, Qurultaylı han olsam, Kene bir kün mezarcılar kelir meni kömmege…”

2-Qırımtatar tamğası–Taraqtamğa:Qırımtatarlarnıñköktüstekibayrağındaaltınrenkilebezetilgentamğa–taraqaksolunğan

3-Qaytarma: Qırımtatarmillioyunu.Qırımtatarlarnıñgöñlünü,kimliginiköstergenoyundur.

4-Qalpaq: Qırımtatarerkeklerineaitananeviybaşkiyimi.Misafirzi-yareti,bayramlarvaqıtındakiyilgenşey.

5-Ey Güzel Qırım! Yırı: VatanQırım’ğahasretimizniañlatqan,diñle-genimizzamanyüreklerimizniyaqqan,Qırımtatarlarnıñdestanlaşqanyırı.

6-Tım-Tım Oyunu: Nazik,totayvebüyükustalıqistegenqırımtataroyunudur.Buoyunğaayrıgüzellikveahenkbergen-kemanesesidir

7-Tepreç–Tepreş: Hıdırlezdensoñrayapılğanbirqırımtatarhalqbayramıdır.Bir-birlerineyaqınköylerniñhalqlarıbiraradatoplaşıpeglenirler.Tepreçkünüqalaqaytığırtıpbaşlar.Tığırtılğanqalaqaynıñüstbetikökkebaqariseosenebereketiniaruvolacağıtüşünilir.Tepreçkünütürlüeglenceleryapılır.Bular,küreşler,yırlar,güzelhamıraşyarışmaları,çıñlarveçeşiteglencelerdir.

8-Amet Aqay: Keskin zeka ve hazır cevaplığı ile keyfimizni kötergen qırımtatar latifelerniñ qahramanı.

9Köbete, yantıq (cantıq) ve çiğbörek: Qırımtatarsofrasınıñolmazsaolmazı. Ailelerni toplanğan, tadınen hayrette qaldırğan ve ancaq qırımtatarlar kerçekten yapabilgen et ve hamurdan pişirilgen köbete, yantıq ve çiğbörek.

10-Sürgünlük– Qatil Stalin emiri ile öz toprağından zornen ayırıldık, 19Mayıs1944senesi Qırım’nıñ asıl ve tamır halqına yapılğan eñ qara künü. Erkeklerimiz cebhede SovetBirligi içün savaşıreken halqımız sinsice öz anatoprağından zornen ayırıldı. Buf acia neticesinde mil-letimizniñ 50% yolarda, yoqsulluqta, açlıqta ğayıp ettik” 1944 te 18 Mayısnıñ sabahı ebedî söndü ah halqımnıñ sobası Faciaüstüne facia, zorbalıq. Eñağır, eñ acı hışımğa oğradıq. Aytıñız üykenler yaş nesil diñlesin Açıñız tarihnıño qara perdesin Sözüñden, anayer, o dağlar iñlesin İnsanlar başına sürgünlük kelmesin..!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest