Güncel

Quşumuzu quşlayan, ovumuzu ovlayan əcnəbilər!

İbtidai icma qurluşuna qayıdaraq ov ovlayıb, quş quşlayıb bir təhər qarnımıza bir tikə çörək taparaq yeyib, yaşamaq lazımdır.
Ərəbə qucaq açıb, erməniyi, rusu yatağımıza salan bizlərik. Biz özümüzə deyil əcnəbilərə hər dürlü şərait yaradırıq ki bizə qarşı quşlasınlar. Ona görə ki nəfsimizə hakim kəsilə bilmirik. Pula görə özünü ərəblərə satanları da görmüşük. Yəni biz buyuq! Buna görə də bizim quşumuzu ovlamaqla yetinməyib tükümüzü də didərlər, lap elə dərimizi də başımızdan çıxardarlar…

Pin It on Pinterest