GenelGüncelKırım Tarihi

Qırımtatar Milliy Meclisi

Qırımtatar Milliy Meclisi

Qurultayda vekiller arasından saylanğan ve Qurultaylar arasındaki devirlerde Qırımtatar halqını temsil etken yuqarı vekaletli tek organdır. Meclis, öz çalışmaları aqqında Qurultayğa esap bermekte olıp, Qurultay qararları, mezkür nizamname, milletlerarası uquq normaları ve bu normalarğa uyğan Ukraina qanunçılıq qararları esasında iş köre. Meclis nizamnamesi yapılğan deñişiklikler ve ilâveler, Qurultay tarafından tasdıqlana. Meclisniñ bulunğan yeri – Aqmescit şeeri.

Faaliyetlerini teşkilâtlandırmaq içün Meclis:

Er seviyede saylav yolunen meydana ketirilgen Qırımtatarlarnıñ milliy temsil ve idare organları sistemasını teşkil etip, bu organlarnıñ faaliyetlerini idare ete;
öz yapısında kerekli olğan bölüklerni, işhane, müessese ve vaqıflar teşkil ete;
devlet ve cemiyet organlarınen, çet el ve milletlerarası teşkilâtlarınen işbirligi yapa;
öz kütleviy haber organlarını teşkil ete.
Meclisniñ baş yolbaşçısı olğan organ – Qırımtatar Milliy Qurultayıdır.

Qırımtatar Milliy Meclisi:

Qurultay qararlarını ömürge keçire;
Qurultay oturımlarını çağırır ve bu oturımlarnı ötkerüv nizamını Qurultaynıñ Çalışma Qaidelerine köre belgile;
Meclis Prezidiumını, icra organlarını şekillendirile ve bu organlarnıñ çalışma esaslarını tasdıqla;
Meclis Reisiniñ taqdimi ile Meclis bölükleriniñ ve icra organlarınıñ yolbaşçılarını tayin ete;
Ukrainada ve Ukraina sıñırlarınıñ tışında bütün seviyelerde Qırımtatar halqını temsil ete;
Yañı Qurultayğa iştirak etecek vekil saylavlarını teşkil ete;
Yañı Qurultaynıñ birinci toplaşuvında vekâlet aqlarını teslim ete;
Mecliske 33 kişi saylana. Meclis toplaşuvları, üç ayda bir kereden az olmayacaq şekilde ötkerilip, Meclis azalarınıñ 2/3-den az olmağan qısmınıñ iştirak etmesinen keçerli sayıla. Meclis qararları, toplaşuvğa iştirak etken azalarnıñ mıtlaqa ekseriyet reyi ile alına.

Nevbetten tış Meclis toplaşuvları:

Meclis Reisiniñ qararınen;
Meclis azalarınıñ eñ az 1/3 qısmınıñ talabınen;
Qurultaynıñ Teftiş Komissiyasınıñ talabınen;
çağırıla. Teftiş Komissiyasınıñ azaları, yerli ve regional meclislernıñ ve Qırımtatarlarnıñ Qırımğa qaytuvını qolaylaştırma komitetleriniñ reisleri, Meclis toplaşuvlarına muzakere reyi aqqınen iştirak ete bile. Meclis, öz toplaşuvlarında Teftiş Komissiyası tarafından muzakere etilmesi talap etilgen meselelerni muzakere etip, bu meseleler aqqında qarar almağa mecburdır. Meclis ve Meclis bölükleriniñ faaliyetleri, Meclis toplaşuvları arasındaki devirlerde Meclis Prezidiumı tarafından idare etile.

Meclisniñ qurulışı

Prezidium
ReisBirinci Reis muavini
Reis muavini
Malümat-talil merkezi
İdarelerİçtimaiy-iqtisadiy ve gumanitar siyaset idaresi
Yerli ve regional meclis faaliyetlerini koordinatsiya etme idaresi
Siyasiy ve uquqiy işler idaresi
Cemaat ve milletlerara teşkilâtlar ve kütleviy haber vastaları ile munasebetler idaresi
HızmetlerUquq hızmeti
Protokol hızmeti
Komissiyalar ve iş gruppaları
Kâtibiyet
Vatandaş qabul odası

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest