Genel

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı/M.A. Araştırmacı Yazar BULTÜRK Ankara Temsilcisi İsmail Cingöz Yazıları ile Kırımınsesi Gazetesinde

Türk Dünyası ve Kırımın güçlü sesi Kırımınsesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bundan böyle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı/M.A. Araştırmacı Yazar BULTÜRK Ankara Temsilcisi İsmail Cingöz Yazıları ile Kırımınsesi Gazetesinde.

İsmail CİNGÖZ Kimdir?

1970 Adana/Feke İlçesinde doğmuş, Babasının görevi nedeniyle ilk, orta ve lise öğrenimini Hatay-Dörtyol’da yapmıştır. 1989-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde “yönetici, idareci, istihbarat, araştırma ve adli bilirkişi” alanları başta olmak üzere, çeşitli birimlerde, birçok ilde görev yapmış ve kendi isteği ile emekli olmuştur.
Memuriyeti döneminde; mesleki bilgilerini arttırma amaçlı olarak Anadolu Üniversitesi, Jandarma Meslek Eğitimi Programı ile Ön Lisans öğrenimi görmüş, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme dalında yapmıştır. Anadolu Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalında ikinci lisans öğrenimini yaparken (3. Sınıfta) Yüksek Lisans sınavını kazanmıştır.
Eylül 2013 döneminde Turgut Özal Üniversitesi’nde başlamış olduğu “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans” eğitimini 24 Kasım 2015’te “Türkiye Suriye İlişkilerinin Dönüşümü: Arap Baharı ve Hatay Faktörü” konulu Tez Çalışması ile tamamlamıştır.
Özellikle Ortadoğu-Suriye başta olmak üzere; Kıbrıs-Doğu Akdeniz, Balkanlar-Bulgaristan, Yurtdışı Türkleri ve uluslararası ilişkiler alanında çalışmalar yapmakta olup bu eksende Konferans, Sempozyum, Panel ve Çalıştaylarda bildiri sunumları yapmış, seminerler vermiş, makaleler yayınlamış, yayınlanmış kitap ve dergilerde bölüm yazmıştır. Yazıları yurtiçinde çeşitli gazete, dergi ve yayın kuruluşlarında yayınlanmaktadır. Bazı yazıları yurt dışında da yayınlanmıştır. Ulusal, bölgesel ve yurtdışı TV’lerinde Ortadoğu, Suriye ve Libya olayları hakkında Strateji ve Gündem değerlendirmeleri için programlarda konuşmacı olarak yer almıştır.
13 Eylül 2017 tarihinden itibaren “Ticari Hayat Gazetesi” nde haftalık köşe yazarı olarak yazmakta, müteakiben bu yazıları yurt içi ve yurt dışında çeşitli dergi ve gazetelerde de yayınlanmaktadır.

Halen; Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği BULTÜRK Ankara Temsilcisidir.
Aynı zamanda;
-Türk Dünyası Parlamenterler Birliği, Türk Dünyası Çocukları Basın Kulübü Kurucu Başkanı,
-Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM),
-Ankara Batı Trakya Türk Birliği Derneği,
-Türkiye Emekliler Derneği (Çankaya Şubesi),
Başta olmak üzere çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında üyelikleri vardır.

Yayınlanmış Bazı Eserleri;

  1. Türkiye Suriye İlişkilerinin Dönüşümü: Arap Baharı ve Hatay Faktörü, Yade Yayınları, 2018, Ankara.
  2. Türkiye Gündem Değerlendirmeleri (Ortadoğu-Doğu Akdeniz-İran), Berikan Yayınevi,2020, Ankara.
  3. “Bulgaristan Türkleri, 1989 Göçü, Geri Dönüşler ve Çözüm Bekleyen Sorunlar” Bulgaristan Türklerinin Büyük Göçü Sempozyumu, 19-22 Haziran 2014, Bildiri Kitabı, ss.68-75, Ed. Hasine Şen, Akademi Matbaa, İstanbul.
  4. “Arap Baharı’nın Suriye’ye Sirayeti ve Suriyeli Sığınmacılar Sorunu” Yeni Türkiye Dergisi, Ortadoğu Özel Sayısı VI, S. 87, ss.700-714, Ocak-Haziran 2016, Ankara.
  5. “Bulgaristan’da Türk Tarihi, Pomaklar ve Yaşanan Göçler” Biga’da Pomaklar Dergisi, S. 2, ss. 51-57, Şubat, 2017, Biga/Çanakkale.
  6. “Balkanlarda Türk Varlığı ve Türkiye-Bulgaristan İlişkileri”, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Türk Dünyası ve Türk Dış Politikası Çalıştayı Sonuç Raporları, ss. 74-86, 13.06.2017, Ankara.
  7. “Perslerden Günümüze İran”, Siyasetİst Dergisi, S.2, ss.40-46, Mart 2018, İstanbul.
  8. “Ermeni Diasporası”, TDPB Parlamenter Bakış Dergisi, S. 3, ss. 126-133, Nisan-Mayıs-Haziran 2019.
  9. “Tarih Süzgecinde Kıbrıs Sorunu ve Münhasır Alan Tartışmaları”, TDPB Parlamenter Bakış Dergisi, S. 5, ss. 56-66, Ekim-Kasım-Aralık 2019.
  10. “Ermenilerin Kafkaslarda Türk ve Müslüman Soykırımları”, TDPB Parlamenter Bakış Dergisi, S. 7, ss. 268-290, Nisan-Mayıs-Haziran 2020.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest