GenelGüncelKültür Sanat

Qırımtatar Halq Bayramları ‘Tepreş’

Tepreç (Romaniya ve Türkiye diasporasında Tepreş dep aytıla) Hıdırlezden soñra yapılğan bir qırımtatar halq bayramıdır.

Bir-birlerine yaqın köylerniñ halqları bir arada toplaşıp eglenirler. Tepreç künü qalaqay tığırtıp başlar. Tığırtılğan qalaqaynıñ üst beti kökke baqar ise o sene bereketini aruv olacağı tüşünilir. Tepreç künü türlü eglenceler yapılır. Bular, küreşler, yırlar, güzel hamır aş yarışmaları, çıñlar ve çeşit eglencelerdir.

Qırımtatar Halq Bayramları ‘Tepreç-Tepreş’

Menba : Crh Wikipedia
Тепреч (Романия ве Тюркие диаспорасында Тепреш деп айтыла) Хыдырлезден сонъра япылгъан бир къырымтатар халкъ байрамыдыр.

Бир-бирлерине якъын койлернинъ халкълары бир арада топлашып эгленирлер. Тепреч куню къалакъай тыгъыртып башлар. Тыгъыртылгъан къалакъайнынъ усть бети кокке бакъар исе о сене берекетини арув оладжагъы тюшюнилир. Тепреч куню тюрлю эгленджелер япылыр. Булар, курешлер, йырлар, гузель хамыр аш ярышмалары, чынълар ве чешит эгленджелердир.

Къырымтатар Халкъ Байрамлары ‘Тепреч-Тепреш’

Pin It on Pinterest