GenelVideo Galeri

Qaynana ve kelin – Qırım Halq Türküsi – Sabriye Erecepova

Qaynana ve kelin-Qırım halq türküsi-Sabriye Erecepova

Qaynana ve kelin-Qırım halq türküsi-Sabriye Erecepova

Rafa bir filcan qoydım,
İçine mercan qoydım.
Qaynanamnıñ adını
Quyruqsız sıçan qoydım.

Patlayasıñ, çatlayasıñ, qaynana,
Yüregine buz qoy, qaynana.
Patlayasıñ, çatlayasıñ, qaynana,
Ağızıña tuz qoy, qaynana.

Aman, aman, eliñden,
Fitneli de tilinden.
Bir kün ola, qaynana,
Yılan çaqar tiliñden.

Patlayasıñ, çatlayasıñ, qaynana,
Yüregine buz qoy, qaynana.
Patlayasıñ, çatlayasıñ, qaynana,
Ağızıña tuz qoy, qaynana.

Qaynananı napmalı,
Merdivenden atmalı.
Ğaldır-ğuldır ketkenini
Oturıp, seyirini baqmalı.

Patlayasıñ, çatlayasıñ, qaynana,
Yüregine buz qoy, qaynana.
Patlayasıñ, çatlayasıñ, qaynana,
Ağızıña tuz qoy, qaynana.


Рафа бир фильджан къойдым,
Ичине мерджан къойдым.
Къайнанамнынъ адыны
Къуйрукъсыз сычан къойдым.

Патлаясынъ, чатлаясынъ, къайнана,
Юрегине буз къой, къайнана.
Патлаясынъ, чатлаясынъ, къайнана,
Агъызынъа туз къой, къайнана.

Аман, аман, элинъден,
Фитнели де тилинден.
Бир кунь ола, къайнана,
Йылан чакъар тилинъден.

Патлаясынъ, чатлаясынъ, къайнана,
Юрегине буз къой, къайнана.
Патлаясынъ, чатлаясынъ, къайнана,
Агъызынъа туз къой, къайнана.

Къайнананы напмалы,
Мердивенден атмалы.
Гъалдыр-гъулдыр кеткенини
Отурып, сейирини бакъмалы.

Патлаясынъ, чатлаясынъ, къайнана,
Юрегине буз къой, къайнана.
Патлаясынъ, чатлаясынъ, къайнана,
Агъызынъа туз къой, къайнана.

Pin It on Pinterest