GenelGüncelTürk Dünyası

Özbekistan’ın Bağımsızlık Günü 1 Eylül 1991

Bağımsızlık ilanıyla 1 Eylül Özbekistan Bağımsızlık Günü olarak belirlenmiş ve bu tarihten itibaren her sene ülke çapında bağımsızlık kutlamaları yapılmaktadır.

19. Yüzyıl ortalarında Orta Asya’deki zayıflayan hanlıklar (Buhara Emirliği, Hive Hanlığı ve Kokand Hanlığı) Çar Rusya’sının istilasına maruz kalmıştır. Rusya’nın on yıllarca uyguladığı baskıcı politikası ardından 1917 Ekim Devrimiyle Bolşevikler başa gelmiş 1924 tarihinde Türkistan’ı parçalayarak günümüzdeki Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine bölmüşlerdir. 

Lenin sonrası Stalinle devam eden zulüm Türkistan Ceditçilik Harekatı gibi bağımsızlık harekatlarını ortaya çıkarmış ve her seferinde büyük katliamlar yapılarak Türkistan entelektüel camiası yok edilmeye çalışılmıştır. 

1989’da Berlin duvarının yıkılmasıyla Sovyetler Birliği parçalanmaya başlamış ve diğer Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi Özbekistan bağımsız Cumhuriyet olarak 1 Eylül 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.  

Pin It on Pinterest