GenelGüncel

NECİP FAZIL KURTULUŞU KAPİTALİZMDE KOMÜNİZMDE ARAMAMIŞTIR

Anadolu insanının düşünce, sanat ve eylem dünyasında, Necip Fazıl”ın gözardı edilmesi mümkün olmayan bir etkisi vardır. Necip Fazıl, bin yıllık Anadolu tarihinin kültürel dinamiklerini, bütün boyutlarıyla, Yirminci yüzyıla taşımıştır. O Cumhuriyet döneminin canlı bir aynası olmuştur. Onun bir ömür boyu devam eden, med ve cezirlerle dolu düşünce ve eylem dünyası, Türkiye”nin yaşadığı siyasal ve kültürel çalkantıların tarihidir.
*
Anadolu insanının edebiyatının kara kutusu olan Orhan Okay Necip Fazıl için: ”Bir faninin hayatı içinde 60 yıl, adeta durup dinlenmeden yazı yazmak, hem de Necip Fazıl gibi şiir, tiyatro, hikaye, roman, deneme, fıkra; tarihi, dini, tasavvufi incelemeler; siyasi ve sosyal makalelerle çok değişik türlerde ve alanlarda yazmak; 42 yıl süreyle, hem tek başına denebilecek bir azimle dergi ve gazete çıkarmak, bir milletin kültür tarihinde nadir görülen bir hadisedir.” değerlendirmesin yapmaktaktadır.
*
Necip Fazıl Anadolu insanın yaşadığı büyük kriz dönemlerinde, öncüsü olmayan öncüdür. Eylem sevdalısı Nuri Pakdil: ”Onunla sözcüklere kurşun gibi ağır, ama öldüren değil, inşa eden bir yük yüklendi.”demektedir. Soğuk Savaş dönemindeki sağ ve sol çatışmalarının doruk noktasına çıktığı yıllarda, O Türkiye”de yaşanılan siyasal ve kültürel krizlerin çözümünü, Washington’da ve Moskova”da değil, Ankara”da, içinde yaşadığı toplumda, Anadolu”da aramıştır, bulmuştur,olmuştur.
*
Dünyanın iki yüzyılına, birbirinden çok farkı olmayan, Bireyci Kapitalizm ile Toplumcu Komünizm arasındaki sıcak ve soğuk savaşlar damgasını vurmuştur. Bunun için dünyada, ekonomist olmayan ekonomistlerin, büyüklerinden kabul edilen J. K. Galbraith, ”Kapitalizm”de insan insanı, Komünizm”de ise, insanı insan sömürür” demekten kendini alamamıştır. Necip Fazıl da, bütün dünyaya ”Kapitalizm ve Komünizm arayıp da bulamadığı ne varsa, gelsin onu İslam”da bulsun” çağrısında bulunmuştur.
*
İslamın özü tasavvuftur, tasavvufun özü sohbettir, sohbetin özü şiirdir. İlk şiiri 1923”te 18 yaşında yayınlanan, 23 yaşında bütün edebiyat çevrelerinde saygı gören, 1983 yılında ölümüne kadar şiir yazan, Necip Fazıl”a göre: ”Şair Allah”ın beni ara diye ok attığı insandır.” Necip Fazıl düşünce, sanat ve eylemi, İslam için bilmiştir. O İslam”ın hizmetinde olduğunu ve islam ile ödüllendirildiğini hiçbir zaman ne unutmuştur ne de çevresinde yer alanları unutturmuştur.
*
Necip Fazıl Anadolu insanının şiirini Yunus”ta aramış ve Yunus”ta bulmuştur. Anadolu”nun sesi Yunus”a: ”Rüzgara bir koku ver ki, hırkandan / Geleyim, izine doğru arkandan / Bırakmam, tutmuşum artık yakandan,” diye seslenir. O şiiriyle, görünmeyen dünyanın balını, görünen dünyanın peteğine taşımıştır. Dergisi Büyük Doğu, gerçeği arama yolunda, büyük rüya görenlerin ve beyaz haber verenlerin dergisidir.
*
Bütün insanlığın, canhıraş bir telaşla aradığı gerçek şiirdedir. Gerçeği aramak, iki dünyanın üzerindeki örtüyü kaldırmaktır. Gerçek güzeldir,güzel gerçektir.Gerçeği arayan güzeli,güzeli arayan gerçeği bulur. Allah güzeldir, güzelliği sever.
*
Gerçeğin örtüsünü kaldıran, kendini bulur, kendini bulan, Allah”ı bulur.Allah kendisini arayanlara şahdamarından daha yakındır.
*
Şiirle bilinen sorulara bilinmeyen cevaplar aranır.
*
Şair arıdır şiir baldır.Arısız bal balsız arı olmaz.
*
Şiir iman için bilinir ve iman için yazılır.
*
Dünyayı söz ustası şairler değiştirir.
*
Şiir bilgelikle silahlanmaktır.

Pin It on Pinterest