GenelGüncelKültür Sanat

Mahir Qarayev

Nazım AHMETLİ

Kırımınsesi Gazetesi

Azerbaycan Temsilcisi

Mahir N. Qarayev

17 iyul 1958-ci ildə doğulub.

1975-ci ildə Göyçay şəhər 1 saylı orta ümumtəhsil məktəbini;

1985-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini;

1987-ci ildə Jurnalist Sənətkarlığı İnstitutunu bitirib.

Nüxtəlif illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının

«Elm» və «Tarix» qəzetlərində; «ABS» və «Cümə» müstəqil

nəşrlərində, həmçinin Mədəniyyət Nazirliyində mətbuat

xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

2014-cü ildən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

yanında Tərcümə Mərkəzində çalışır.

DƏNİZ

Anam dəniz,

məni bir gecəlik ovudarsanmı –

ağrımı-acımı yuyub tərtəmiz

sel kimi, su kimi axıdarsanmı?

* * *

Sonam dəniz,

sökəcək içimi bu pıçıltılar –

öpdüyüm saçların kövrək eşqinə

bir də bu sahilə qayıdarsanmı?

* * *

Tanrım dəniz,

üz qoyub öpərəm bu qayaları –

bircə misralığa, bircə anlığa

Müşfiqi, Nazimi oyadarsanmı?

* * *

Sonum dəniz,

Bir qarış uzaqda ölən deyiləm;

Aparırsan apar səssiz-səmirsiz –

Getsəm, daha bir də gələn deyiləm…

YARPAQDAN, İŞIQDAN,

SULARDAN ÖNCƏ

Kiminsə ömrünü yaşayır kimi 

günahkar-günahkar yaşasam sənsiz!

* * *

Ağaca, günəşə, dənizə baxıb

səni görəcək olsam;

Yarpaqdan, işıqdan, sulardan öncə

səni sevəcək olsam!

* * *

Yoluna çıxsam,

həsrətlə bir anlıq üzünə baxıb

yalana çıxsam!

* * *

Gizlicə-gizlicə

udsam kinimi,

unutsam qar kimi ömrümə yağan

sonuncu günümün qəribliyini…

* * *

Və sonra yenə də səssiz-səmirsiz,

kiminsə ömrünü yaşayır kimi 

yaşasam sənsiz!

QARAÇI QIZ

Qara saçlar – kim oxşayar?!

Qəmli gözlər – kim acılar?!

         Bu nə gəzim diyar-diyar,

         Nə köçhaköç, qaraçılar?!

* * *

Cocuq körpə, nənəm qarı,

Yenə hara?! – Qışlamağa…

         …Qaçır kəndin uşaqları

         itlərini daşlamağa…

* * *

– Bu atımız, arabamız

qoşulmağa, çatılmağa;

         Olmadı bir xarabamız

         qaxılmağa, oturmağa…

* * *

…Daş yolları, toz yolları

atlar-itlər ötüb gedər…

         Aman tanrı! Aman tanrı!

         Ürəyimdə bu nə kədər?!

* * *

Bu nə kədər ürəyimdə?!

Nə vurğunluq qaraçıya?!

         Hərdən gəlir gülməyim də

         bu ağrıya, bu acıya…

* * *

O nə baxış, qaraçı qız?!

O nə şirin bir inləyiş?!

         Qıçın sınsın sənin, payız –

         Bu nə gəliş?! Bu nə gediş?!

SEVGİ MƏKTUBU

                            Ruhum uçar göyə sarı –

                                   sevgi məktubu kimi…

                                                  Ramiz Rövşən

Nə ceyran şəklidir,

nə durna şəkli,

nə şeytan məkridir,

nə tanrı dərki,

nə əcəl zəngidir – yazdığım şeir;

* * *

nə Babil qülləsi,

nə azan səsi,

nə bülbül nəğməsi,

nə ozan səsi

nə gül çələngidir – yazdığım şeir;

* * *

deyil

allı-güllü oylağım,

xeyr,

yamyaşıl ormanım, yaylağım

deyil –

yazdığım şeir;

* * *

xeyr,

üç boyalı bayrağım deyil,

ağ-qara, qara-ağ…

ikirənglidir,

ruhumun rəngidir – yazdığım şeir!

* * *

Nə ətdi, nə balıq,

nə yük, nə şələ –

nə xeyrə yarayar, nə də ki şərə;

xəlvəti yazılan, gizlin oxunan

sevgi məktubudur fahişələrə!

* * *

Başqa heç zad deyil,

heç bir şey deyil –

yazdığım şeir…

UVERTÜRA

Nə çoxdu dünyada şeir yazanlar –

bir deyil, yüz deyil, min deyil, atam;

Şairin şerinə qəbir qazanlar

bir deyil, yüz deyil, min deyil, atam –

şeirlər yazıram çap olunmasın!

 * * *

Şeirlər yazıram –

kimsə bilməsin, kimsə duynmasın!

* * *

Şairlər dünyanın dərdini yazar,

dərdlər tapışarlar, arxalaşarlar!

Hər şeir şairin qəbrini qazar:

islam qəbirləri – Nəsimiləşər,

ispan qəbirləri – Lorkalaşarlar…

* * *

Hadilər içinin dərdini yazar,

dərdlər üzə çıxar, adiləşərlər;

Hər şeir Hadinin qəbrini qazar –

qəbirlər bir ucdan Hadiləşərlər…

* * *

Nazimlər yurdunun dərdini yazar,

şarkılar Nazımın farkına enməz;

Şarkılar Nazimin qəbrini qazar

və Nazim Gülhanə parkına dönməz –

yurduna qayıtmaz, barkına dönməz…

* * *

Şeirlər yazıram çap olunmasın –

sən mənim halıma acıma, dostum!

* * *

Son şair asılar sonuncu dəfə,

son şair soyular… yenə də əbəs!

Yenə də açılar sonuncu dəfə

sonuncu şairə sonuncu məhbəs!

* * *

Çeynəyə-çeynəyə sonuncu şair

sonuncu dərdini – ölər acından;

Göynəyə-göynəyə sonuncu şair

asılar şeirinin dar ağacından!

* * *

Öz dərdim, öz yasım özümə bəsdir,

doğmaca göz yaşım gözümə bəsdir;

qanımın qarası üzümə çıxıb,

qələmin qarası sözümə bəsdir –

şeirlər yazıram çap olunmasın!

* * *

Daşın tanrısı var – uludan ulu,

göyün durnası var – qəribdən qərib;

Qulun tanrısıyam, tanrının qulu –

hər gecə ümidlə yerimdən durub

şeirlər yazıram çap olunmasın!

* * *

Sən mənim halıma acıma, dostum:

oxudum gecəmin tənhalığına;

oxudum anama-bacıma, dostum,

oxudum məhbəsin qaranlığına;

* * *

oxudum içimdə lap xısın-xısın,

bir dəfə yazmışdım, min dəfə pozdum!                

Şeirlər yazıram çap olunmasın –

sən mənim halıma acıma, dostum!..

YANVAR GECƏSİ

…bu yanvar gecəsi hər tərəf qara,

           ağappaq qar yağır qaranlıqlara…

Qar.

Qarlı gecənin sonsuzluğu qar.

Qar.

Qarlı küçənin sənsizliyi qar.

* * *

Uzağa çəkilmiş göy üzü yerdən,

Qaranlığın içi dərddi, qubardı;

Qartımış gecənin üfüqlərindən

Sonuncu qatar da ötdü, qurtardı…

* * *

Və qaldı dünyada bircə pəncərə –

Onu da duymamaq, sevməmək olmur;

Ölü duasıtək uzanır gecə –

Dərdi qaş-gözlə də söyləmək olmur.

* * *

Qar. Qarlı gecənin sonsuzluğu qar,

Qaranlıq küçənin sənsizliyi qar…

Allah, bu həsrətin insafı harda –

Bu daxmanın içi qəbirdən də dar?!

* * *

Qar.

Qaranlıq gecə.

Qarlı küçə.

Qar.

Sənsiz ölmədiyim bir də bu yanvar…

DƏMİR QAPI DƏRBƏND

Bu qarşı dağ Savalandı –

baxdım, könlüm havalandı;

nə yaram qaysaq bağlayan,

nə dərdlərim sağalandı…

            * * *

Hər nəyim var hədər mənim,

bu kəmfürsət qədər mənim;

ilimə bir sevinc düşür,

günümə yüz kədər mənim…

             * * *

Bəlkə yüz deyil, əllidi,

əlli də yüzə bəllidi;

dəmir qapı Dərbənddi bu,

billah,bu da təsəllidi…

              * * *

Bu evin içi bayırdı,

sərxoşdum, içib ayıldım;

beş sayıbsa, fələk sayıb,

mən hələ üçü sayırdım…

             * * *

Bu daş qala Əlincədi,

daşları əlcə-əlcədi;

əcəl məni girləməsin,

mənimki də ölüncədi…

          * * *

Ölüncə bayırdı yerim,

çöldəyəm, çayırdı yerim;

dəmir qapı Dərbənddi bu,

daş qapı Bayıldı yeri

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest