GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hâcib’in doğduğu şehir Balasagun çok eski zamanlardan beri Türkler’in oturduğu havzadır

Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Balasagun’un yeri henüz tam olarak tespit edilememiş. Ancak pek çok araştırmacı Kırgızistan’da, Çu Nehri vadisinde başkent Bişkek’in doğusunda yer aldığı görüşünü savunmakta. Balasagun Divân-ı Lügati’t-Türk’te yer alan haritada ise Türk illerinin merkezi olarak gösterilmekte. 

Balasagun, Türgişlere,  Karahanlılara ve Karahıtay Hanlığına da başkentlik yapmıştır. Geçmiş devirlerin en önemli ticaret yollarından İpek Yolu’nun da üzerine kurulmuştur. Karahanlılar döneminde bölgenin en zengin ve ünlü şehirleri arasında yer alan Balasagun Türk kültürü ve sanatı bakımından da oldukça önemli bir yere sahip. 

Türk Edebiyatı’nın temeli kabul edilen Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hâcib, 11. yüzyılda Balasagun şehrinde dünyaya gelmiş ve temel eğitimini burada aldı.

Balasagun, 12.  yüzyıl itibarıyla cazibesini kaybederek 13. yüzyılda Moğol işgali ile yavaş yavaş önemini yitirdi. Yıllar boyunca bölgenin cazibe merkezi olan Balasagun şehrinden günümüze pek fazla eser ulaşmasa da ünlü Burana kulesi Balasagun’dan miras kalan en önemli yapı olma niteliğinde.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest