GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

KÜRŞAT VE 40 ÇERİSİ

Kürşad 40 Çeri kimdir?

Kürşad, MS. 600’lü yıllarda Doğu Göktürk hükümdarı olan Çuluk Kağan’ın oğluydu. Yaptıklarıyla Türk milletinin tarihine damga vuran Kürşad‘ın asıl adı Şu Tigin’di. … Kürşad ve 40 çerisinin bu kahramanlıkları 1936 yılında Nihal Atsız tarafından “Bozkurtların Ölümü” adlı romanda kaleme alınmıştı.

Kürşat Türk müdür?

Ünlü bir Türk kahramanı olan Kürşad, emrindeki 40 adamla Çin sarayına baskın düzenleyerek Göktürk Devleti’nin bağımsızlığına kavuşmasında büyük rol oynamıştır. Kürşad‘ın nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Göktürk hükümdarı Çuluk Kağan’ın küçük oğludur. Annesi bir Çin prensesi olan İ-çeng Hatun’dur.

Kürşad hikayesi gerçek mi?

Çinliler, önemli gördükleri tarihi olayları, yıllıklarına not alırlar ve eğer ki gerçekten Çin İmparatoruna saldırı yapılmışsa, bu yıllıklarda kesinlikle anlatılacaktır. Ancak hiçbir yazılı kaynakta Kürşad adında birisinden söz edilmez. Şimdi rahatlıkla söyleyebiliriz ki Kürşad isminde birisi yaşamamıştır.

Kürşad gerçek mi?

Kür Şad, Türk edebiyat tarihinin bir figürüdür. Sabahattin Ali’nin kaleme aldığı Esirler adlı piyesin ve Nihal Atsız’ın kaleme aldığı Bozkurtların Ölümü adlı romanın karakterlerinden biridir. Karakter gerçek bir kişi olan Chieh-she-shuai’dan esinlenmiştir.

Çin sarayını basan Kürşat kimdir?

Kırk çerisi ile birlikte Çin Sarayını basan “Kür-şad” binlerce Çinli savaşçıyla cenk ettikten sonra şehadet şerbetini içmiştir. … Kür-şad isminin amcası Kara Kağan vermiştir. MS. 600’lü yıllarda Göktürk hükümdarı olan Çuluk Kağan’ın oğludur.

Kürşad ayaklanması hangi devlet zamanında ve niçin çıkmıştır?

Türklerin Bilinen ilk Ayaklanması Kürşat Ayaklanması (639) Doğu Göktürk Devleti Çin baskısına engel olamayınca 629 yılında yıkılmıştır. Bu Çin Baskısında bir çok alan talan edilmiş ve bir çok kişi esir edilmiştir. Esir edilenler arasında Kürşat ve arkadaşlarıda yer almaktadır.

Kürşad ve 40 Çerisi nasıl öldü?

Hepimizin büyük bir cesaret örneği sergilediğine inandığımız bir efsanedir Kür-şad ve 40 Çerisi. Kırk çerisi ile birlikte Çin Sarayını basan “Kür-şad” binlerce Çinli savaşçıyla cenk ettikten sonra şehadet şerbetini içmiştir.

  •  Peki Kürşad İsmi Ne Anlama Gelmektedir?Eski Türkçede Kür “ok” ve Şad ise bir bölgeyi yönetmek için gönderilen kimse demektir. Gerçek ismi Şu Tigin’dir. Kür-şad isminin amcası Kara Kağan vermiştir. MS. 600’lü yıllarda Göktürk hükümdarı olan Çuluk Kağan’ın oğludur. Bu dönemde Çin prensesleri ve Türk kağanlar arasındaki evlilikler töreye büyük zarar vermekteydi. Çeşitli entrika ve casusluklarla Türkler esaret altına alınmaya başlanmıştı. Türk töresine göre kağanın ölümünden sonra başa geçen kişi kağanın eşiyle evlenmek zorundaydı. Kür-şad’ın babası üvey annesi olan Çin prensesi (İ-çing Hatun) tarafından 621’de zehirlenerek öldürülünce babasının yerine Kara Kağan hükümdar olur; fakat Kara Kağan Çinlilerle yapılan savaşta yenilince ikisi de Çinlilere esir düşerler. Bu dönemde Göktürkler hem Çin’le hem de aynı soydan oldukları Sırtarduş Bayurku, Dokuz Oğuz ve Uygurlarla savaşıyorlardı. Üstüne üstlük Kara Kağan dirayetsiz ve beceriksiz bir devlet adamıydı. O yıl çıkan kuraklık ve yokluğun ardından Çinliler bu durumu fırsat bilerek Türklere saldırdılar. Kara Kağan savaştan sonra esirken hayatını kaybeder. (1) (2)Yenilginin ardından Çinlilerle anlaşmalı olan Göktürk prensi “Sirba” devletin başına geçirilir. Fakat Kür-şad ve Türk önderleri esareti ve yurtlarını kaybetmeyi kabullenemezler. Yapılan plana göre Çin hükümdarı (Tai Sung) kaçırılacak ve fidye olarak yurtları ve sarayda tutsak olan Türk önderlerin serbestisi istenecekti. Her akşam tebdili kıyafet şehri dolaşan hükümdar o gece sarayda kalmayı tercih etmiştir. Delice yağan yağmura rağmen Kür-şad ve kırk çerisi davalarından vazgeçmez ve saraya saldırırlar. Öyle bir savaş çıkmıştır ki adeta gök bir çığ gibi Çinli askerlerin üzerine çökmüştür. Yüzlerce Çinli asker ölürken Kür-şad ve çerileri savaşmaya devam ederler. Çeriler kan kaybetmeye başlayınca Çin sarayından alınan atlarla Kürşad ve çerileri yurtlarına çekilmeye çalışırlar. Fakat Vey Irmağı çerilere geçit vermez. Ölmekten başka çare kalmamıştır. İşte Kürşad ve kırk çerisi o gece pusatları (kılıç) yere düşene kadar savaşırlar. Onurları ile can verirler. Çin kaynaklarında Kürşad ve çerilerinden övgü ve hayranlıkla bahsedilir. Bu kanlı savaşın ardından Çinliler öyle korktular ki esir tutulan 100 bin Türk’ü serbest bıraktılar. (1) (2) (3)
  •  Baskından sonra Türk yurtları sırayla özgürlüklerine kavuşmuşlardır…Kür-şad’ın Çin sarayına yaptığı baskından sonra hanedanlık adeta çöküş dönemine girmiştir. Çin hükümdarı olan Taizong’un daha önceden Kür-şad’ın böyle bir girişimde bulunacağını tespit ettiği ancak zamanı kestiremediği Çin kaynaklarında bahsedilir. İmparator saldırının ardından Türklere karşı daha barışçıl bir yöntemle yaklaşma yoluna gitmiştir. İlk hareket olarak Kilibi Han’ı Göktürk hükümdarı ilan etmekle başlamıştır. Bundan sonra Çinlilerden bir heyet toplanarak Türk liderlerle ve önderlerle konuşmak üzere iyi niyet elçisi olarak gönderildi. Efsane dilden dile yayılınca olaydan 41 yıl sonra Doğu Göktürkler özgürlüklerini ilan ettiler. Kür-şad ölene kadar kahramanca savaştığı için Çinliler dehşete kapılmışlardır. Bazı kaynaklarda Kür-şad ve çerilerine karşı koymak için dışardan destek alındığı belirtilir. Türk yöresi ve Türk soyu Kür-şad ile yeniden hayat bulmuş ve savaşlarına devam etmişlerdir. Saraya yapılan saldırı ve cenkten sonra Çinliler korkuya kapılarak Siganfu’da esir tutulan bütün Göktürk halkını (yaklaşık 100.000) serbest bırakmışlardır. Bu dönemden sonra Göktürkler (Bozkurtlar) 43 yıl boyunca savaşıp yurt sahibi olmaya çalışırlar. En sonunda Türk ulusu Kutluk Şad (İlteriş Kağan) ve Bilge Tonyukuk tarafından 682 yılında II. Göktürk Devleti çatısı altında toplanırlar. (3) (4)
  •  Kaynaklar1)- http://www.efsaneler.net/kursad-ve-40-cerisi-efsanesi/2)- http://www.toplumsalanaliz.net/2012/10/kursad-ve-40-cerisi-yigidi-destan.html3)- http://www.gazetekilis.com/kursad-ve-40-gokturklunun-gercek-hikayesi/4)- http://anadoludestani.com/kursad-destani/

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest