Köhneürgenç şehrindeki Sultan Tekeş Türbesi

Köhne Ürgenç, Türkmenistan’ın kuzeydoğusunda Ceyhun Nehrinin güney kıyısında Taşoğuz ilinde yer alan ortaçağ harabelerinin adıdır. Gürgenç şehri Ahameniş İmparatorluğu’na bağlı Harezm bölgesi’nin merkezi idi. Daha sonra Harezmşahlar Devletinin başkenti olmuştur.

Harezmşahlar devrinde, bu devletin başkenti olarak ayrı bir önem kazanan Ürgenç’te, birçok yapı inşa edilmiş.

Ürgenç, 13. yüzyılın başlarında, medrese ve kütüphaneleriyle, devrinin en parlak ilim, kültür ve sanat merkezi haline gelmiş.

Ancak, Ürgenç’in bu parlak ve hızla gelişen dönemi, Moğollar’ın 1221’de kenti kuşatmasıyla son bulmuş. İşgal sonucunda Sultan Tekeş’in türbesi ile birkaç yapı günümüze kadar kalabilmiştir. 

Kesin tarihi ve mimarı bilinmemekle birlikte türbenin, 12. yüzyılın sonlarında, Sultan Alaeddin Tekeş’in kendisi tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Türbe, pişmiş tuğladan yapılmış. Kendine özgü bir mimari kuruluşa sahip olan yapı sade bir görüntüye sahip.

Yüzyıllar boyunca, türbenin orijinal görünümü, doğal afetler ve savaşlar nedeniyle biraz değişmiş.

Pin It on Pinterest