Genel

İzet Gdanov: ”Vaqtınca işğal etilgen Qırım ile memuriy sıñırda gümrük olmamalı”

Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Temsilciligi «”Qırım” serbest iqtisadiy zonanı teşkil etüv aqqında» Ukraina qanunını lâğu etmege teklif ete. İşbu qanun lâğu etilse, vaqtınca işğal etilgen Qırım ile memuriy sıñırda gümrükniñ bulunuvı içün iç bir esas qalmaycaq.

”Amma böyle bir sual peyda ola: memuriy sıñırdaki gümrükni yoq etsek, vaqtınca işğal etilgen topraq ile memuriy sıñırından mallarnıñ keçirilüvini kim nezaret etecek? Memuriy sıñırdan şahıslarnıñ, naqliyat vastalarnıñ ve yüklerniñ (mallarnıñ) nezaret etilüvi içün anda Ukraina devlet maliye hızmetiniñ mahsus ”Fantom” bölügini yerleştirmege teklif etemiz. Çünki bu yer Ukraina devlet sıñırı degil de, memuriy sıñırdır”, – dep izaatladı Gdanov.

2018 senesi ekim (oktâbr) ayında Temsilcilik Ukraina Prezidentine «”Qırım” serbest iqtisadiy zonanı teşkil etüv aqqında» Ukraina qanunını lâğu etilüvi boyunca qanun leyhasını taqdim etip, işbu qanunnıñ milliy menfaatlarına ve insan aqlarınıñ qorçalanuvına riayet etken ayrı maddelerini qaldırmağa teklif etken edi. İşbu maddelerni ”Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında vatandaşlarnıñ aq-uquqlarını ve serbestliklerini qorçalav ve uquqiy tertip” adlı Ukraina qanunında işletmege teklif etile.

Bu aqta Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Daimiy Temsilcisiniñ Birinci muavini İzet Gdanov Qırım.Aqiqat muhbirine ikâye etti.

Menba : Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Temsilciligi Resmi Saytı http://www.ppu.gov.ua

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest