Kültür Sanat

DÜNYAYI GELEN YILLARINI GEÇEN YILLARINDAN DAHA FARKLI KILMASINI BİLENLER GÜZELLEŞTİRİR

Dünyanın gelen yılı, geçen yılından daha güzel olmalıdır. Dünyada her kurum, her kuruluş, her insan güzel, daha güzel ve en güzel olmak için, birbirleriyle yarışmalıdır. Kurumlar, kuruluşlar ve kişiler, kendileriyle daha güzel olmak için yarışmazlarsa, bulundukları yerde güzel olarak kalamazlar. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bütün ülkeler hayatın her alanında, birbirleriyle iyilikleri özendirmede, kötülükleri önlemede, yarışmazlarsa, hayatın hiçbir alanında, göze görünür, dişe dokunur, gelişme olmaz.
*
Değişim rüzgarlarının bütün ülkeleri, altüst ettiği bir yüzyılda dünyadaki her kurum, her kuruluş, değişime direnmeyi bir kenara bırarak, değişimden yararlanmanın yollarını ve yöntemlerini bulmalıdır. Ülkeler değişime karşı koyarak değil, değişimi yöneterek, gelişmesini öğrenmek zorundadırlar. Dünyanın her yerinde ülkeleri, güçlü yönetimlerden daha çok, güçlü kurumları, güçlü kuruluşları ve güçlü bilgeleri değiştirirler. Kurumların, kuruluşların ve insanların güçleri, küresel hukuk ilkelerine ve küresel etik kurallarına, soruna kadar bağlı kalmalarından kaynaklanır.
*
Ülkelerin üzerinde, karabulutlar gibi dolaşan, küresel sorunların, üstesinden gelmeleri, yıldan yıla ürün, hizmet ve bilgi üretme gücüne, yeni boyutlar kazandırarak, küresel pazarlara açılmasını bilmelerine bağlıdır. İthalatçı ülkeleri ihracatçı ülkelere kurumsallaşmış kurumları ve küreselleşmiş kuruluşları dönüştürür. Ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki ağırlıkları ve güçleri, ürettikleri ürünlerden, verdikleri hizmetlerden ve geliştirdikleri bilgilerden kaynaklanır.
*
Ülkeler dünya politikasında, üretim güçlerinin büyüklüğüyle, doğru orantılı olarak, güç ve ağırlık kazanırlar. Dünyanın hiçbir yerinde, borç alan ülkelerin saygınlığı olmaz. Tarih boyunca açıkça görüldüğü gibi borç veren ülkeler, her zaman borç alan ülkelerden daha üstündür, daha güçlüdür ve daha etkilidir. Gelecek yıllar tüketen ülkelerin değil, üreten ülkelerin yılları olacaktır. Nasıl dağ etekleriyle birlikte büyürse, ülkeler de kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, düşünürleriyle birlikte büyürler.
*
İslam dünyası derin kültüre, güçlü ekonomiye ve etkili yönetime, gelen yıllarını, geçen yıllarından daha güzel kılmasını bilenlerle kavuşur. Dünyadaki bütün ülkeler, bütün kurumlar, bütün kuruluşlar ve bütün aydınlar, iki başlı ”Selçuk kartalı” gibi, bir başlarıyla geçmiş yıllara, bir başlarıyla gelecek yıllara bakarak, bütün güçleriyle yeni yıla odaklanmadan, çatışmaları uzlaşmalara dönüştüremezler.
*
Yeni yılda her ülke, her kurum, her kuruluş ve her aydın nerede durduğunu, nereye, nasıl gitmek istediğini, iyi düşünmek ve iyi anlatmak zorundadır.
*
Anadolu’da denildiği gibi: Dünya üç gündür, dün, bugün, yarın. Dün araştırılır, bugün değerlendirilir, yarın planlanır.
*
Bugünü dünyanın üç günü bir gündür, o gün bugündür diyenler değerlendirir.

Pin It on Pinterest