Dombıra, Kazak halkının ruhunun ve duygusunun tercümanı

Dombıra, halkın hayat tecrübesini, tabiat, insan, dünya hakkındaki bilgilerini, eski inanç ve adetlerini, felsefi görüşlerini babadan oğula, nesilden nesile aktarmıştır.

Dombıranın tarihi, Kazak halkının tarihi kadar eskilere uzanır. Dombıra her devirde Kazak kültüründe çok yetenekli sanatçıların yetişmelerine zemin hazırlamıştır.

İsmi efsane olan Ketbuğa, Asan Kayğı, Kart Noğay gibi seçkin icracıların sayesinde iki ayrı Dombıra ekolü oluştu. Bu iki ekol, yapısı, çalma tekniği ve müzik dili bakımından birbirinden farklılık göstermektedir.

Mesela Batı Kazakistan ezgileri karmaşık, tartışmalı olaylar üzerinde kurulmuştur. Doğu Kazakistan geleneğinde ise ezgiler şarkı tipinde olur; nazik, duygusal ve bol sazlıdır. 

Dombıra geleneği günümüzde de gelişerek devam etmekte. Kazak halkının gönlündeki Dombıra sevgisi nesilden nesile aktarılmaktadır.

Pin It on Pinterest