Türk Dünyası

DOĞU TÜRKİSTAN KURULUŞ GÜNÜ 12 KASIM

Doğu Türkistan Orta Asya’nın orta bölümünde yer alan büyük Türkistan’ın doğu kesimidir. 1949 yılından bu yana Çin Halk Cumhuriyeti’nin siyasi ve iktisadi kontrolü altındadır. Bir ortaçağ Uygur el yazmasında “Uygurların Ülkesi” anlamına gelen, “Uygur Eli” terimi bulunmuştur.

Doğu Türkistan, Türkistan’ın bir parçasıdır. Türkistan, batıda Hazar Denizi’nden, doğuda Altay ve Altın Dağları’na; güneyde Horasan, Karakurum Dağları’ndan, kuzeyde Ural Dağları ile Sibirya’ya kadar uzanmaktadır. Doğu Türkistan; Türkistan’ın doğusunda ve Asya kıtasının tam ortasında bulunmaktadır. Güneyde Pakistan, Hindistan, Keşmir ve Tibet, güneybatı ve batıda Afganistan ve Batı Türkistan, kuzeyde Sibirya ve nihayet doğu ve kuzeydoğuda Çin ve Moğolistan ile sınırdır.

dünya uygur kurultayı
dünya uygur kurultayı

Dünya Uygur Kurultayında Alınan Kararlar

12 Kasım’ı kardeşlerimiizin zulüm görmediği kendi topraklarında insanca yaşayabileceği ibadetlerini ve kültürel faaliyetlerini özgürce yapabileceği günlere kavuşmaları için destek olur musunuz ?

Ankara merkezli “Doğu Türkistan İnsiyatıfı ” 12 Kasım tarihinin Türkiye’de her yıl “DOĞU TÜRKİSTAN GÜNÜ” olarak kabul edilmesi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek kutlanması için TBMM.Başkanlığına verilmek üzere bir imza kampanyası başlattı.

Doğu Türkistan İnsiyatıfı Koordinatörü ve Sözcüsü Aytekin Çetin imza kampanyası ile ilgili olarak yaptığı açıkılama’da

Çin’in topraklarını işgal etmesiyle zulmün pençesinde asırlar geçiren Doğu Türkistan’ın geniş kesimlerce tanınması ve benimsenmesi için bir anma gününe ihtiyacı vardır.
Her yıl en azından bir günde olsa temel insan haklarından bile yoksun bırakılan bir milletin kendini ifade etmesinde önemli bir adım atılmış olacaktır.
Ayrıca Doğu Türkistan’ın abide şahsiyetlerini ve asil mücadelelerini gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize anlatmak için bir fırsat da doğacaktır.
Kızıl İşgalci Çin tüm gücünü kullanarak zulmünü örtbas edecek propagandalarla mazlum Doğu Türkistan’ı gündemimizden her zaman uzak tutmaktadır.
Neden 12 Kasım’ın belirlendiğine gelince :
Mazlum Doğu Türkistanlılar bu kutlu günde 1933 ve 1944 yıllarında bağımsız iki devlet kurmuş acak gücünün kaynağını zulüm ve haksızlıktan alan Çin’e karşı uzun süre direnememiştir.
Keşke 12 Kasımı bir kutlama günü ilan edebilseydik. Ancak Kızıl İşgalci Çin’in her zamanki zulme dayalı Doğu Türkistan’ın gerçek sahiplerini yok sayan faaliyet ve propagandaları senenin birçok gününde olduğu gibi anmalar yapacağımızı gösteriyor maalesef.
İlerde bir 12 Kasım’ı kardeşlerimizin zulüm görmediği kendi topraklarında insanca yaşayabileceği ibadetlerini ve kültürel faaliyetlerini özgürce yapabileceği günlere kavuşmaları için destek olaur musunuz ?
Kuruluş ideolojisi gereği propaganda da çok iyi olan Kızıl Çin’e karşı seslerini biraz daha fazla duyurabilmeleri için senenin bir gününde de olsa kardeşlerimiz seslerini duyurabilecektir.
Konu ile ilgili birçok dernek ve vakıf Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe sunacaktır.
Gerekli kamuoyunun oluşması için başlatılan sanal imza kampanyasına da destek olabilirsiniz.

İmza dilekçesinin metni şöyle ;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞKANLIĞINA

TBMM.- ANKARA

Konu : Her yılın 12 Kasım tarihinin ” DOĞU TÜRKİSTAN GÜNÜ” olarak kutlanması

Büyük Türkistan coğrafyasının Doğu’sundaki topraklar, 1949’da komşusu olan Çin Halk Cumhuriyeti Orduları tarafından 01 Ekim 1949 tarihinde cebri olarak işgal edilmiş ve mevcut Doğu Türkistan Cumhuriyeti ortadan kaldırılmıştır.

Doğu Türkistan Türkleri 20.yüzyılda iki ülkelerini işgalcı yabancı güçlerden temizlemişler ve 12 Kasım 1933 ve 1944 yıllarında iki kez bağımsız Cumhuriyetlerini kurmuşlardır. Bu kutlu gün Türkiyemizde ,ve dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli etkinlikler ile kutlana gelmektedir.

Günümüzde baskı,zulum ve çeşitli asimilasyon uygulamaları sonucu toptan soykırım tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve 30 miliyon olarak tahmin edilen Doğu Türkistan Türklerinin Türkiye’miz ve dolayisiyle uluslara arası toplum tarafından hatırlanması,unutulmaması ve genç nesillerimize öğretilmesi ve bu ata topraklarımız ın ve üzerinde yaşayan Kardeşlerimizin geniş kesimlerce bilinmesi, tanınması ve Türk halkının benimsenmesi için bir Doğu Türkistan Milli Günü’ne konunun önemi bakımından ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Bu Milili günü’ün kabul edilmesi ile tarihi vatanlarında temel insani haklarından yoksun olarak yaşamaya terkedilen Kardeşlerimizin kendilerini ifade etmesi ve sorunlarının kamu oyuna duyurulup ulaştırılmasında önemli bir adım atılmış olacaktır.

Ayrıca Doğu Türkistan Cumhuriyetlerinin kurulmasında rol alan ve mücadele eden devlet adamlarımız,Komutanlarımız ve abide şahsiyetlerimizin ve onların mücadelelerininin gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize anlatmak için bir fırsat da tanınmış olacaktır.

Yukarıda nedenleri ve gerekçelerini arz ettiğimiz hususların dikkate alınması ve her yıl 12 kasım tarihinin “Doğu Türkistan Günü” olarak kabul edilmesi için TBMM.Den bir yasa teklifi olarak sunuyoruz.

Gereği hususunu tensiplerinize saygılarımızla arz ederiz.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest