Dərdlərə dərman söz, fərmanlara Fərman – söz,söz,söz…

*Yaraq söz-yarayır

*Calaq söz- calayır

*Daraq söz-darayır

*Quraq söz-həftəbecər sözdür

Çolaq söz- axsayır,ahəngə uya bimir

Qıraq söz-gəlmə də ola bilər, parçalama,bölmə də

Dərman söz- sağaldan sözdür

Fərman söz-hakim sözdür

    *****

*Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz…*Sözün var,söz danış,sözün yoxdur,döz, danışma.*Sözümü eşitdi, kürkünə birə düşdü     *Dünyada yaxşı sözlü adamlar çox imiş*Adamları həm işinə,həm də sözünə görə dəyərlndirmək lazımdır   *Xəbislik və natamamlıq pis nəsnədir *Bir adam yalan danışırsa,ondan uzaq ol*İkiüzlü və yaramaz adamlarla ancaq salamlaşın.Onların ipinin üstünə odun yığmaq olmaz ha..
*Başqalarına “qızım “, “oğlum” sözü, xitabı ilə müraciət etməyin.Belə adamların çoxunu el məclisinə çağırmaq olmaz.

*Söz kimindir? – O sözü özünə aid edənin.

*Sözlü adama oxşasan da lazım olan sözü de.

*Sözü elə deyin ki, sözün içindən başqa söz çıxmasın.

* Otu yolarlar, ağacı yonarlar,sözü həm yolarlar,həm də yonarlar

*Yonulmamış adam olan kimi,yonulmayan söz də var.
*Sözlü adam gözünü gizlədər.
*Ayrı söz də var,əyri söz də…
*Bir söz bir ordudan gclü ola bilər.
*Ağızdakı söz bulağı,ürəkdəki göz bulağı.
*Söz söyləyəndə həm düz danış, həm də elə söz danış ki,başa düşülsün.
*Sözlə söyüş – qohum sözlərdir. Sözdə də səs var,söyüşdə də.
*Hər sözün öz yeri var, hər sözün həm əyri, həm də düz yeri var.
*Məclisdə xoşagəlməz,ikibaşlı,pis səslənən söz danışma.
*Sözün də,üzün də qırışığı var.
*Söz əmrdir: ” Atları yəhərləyin!”
*Söz təsdiqdir: ” Bəli, bakılıyam”
*Söz xahişdir: “Getmə,getmə,getmə,dayan,yandım,ay aman!..”
*Şair sözü incələyir,çözələyir, filosoflar öncələyir,  

*Söz güləndə ,üz də gülər.
*Elə danış ki,sözün yerə düşməsin.
*Söz deyəndə elə de ki,adamın canına yağ kimi yayılsın.
*Atın sözü,itin sözü- yalançının bütün sözü.
*Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz.
*Söz qəhətə çıxanda,yerini,yurdunu bil.
*Bu söz ki var ha,
şıxdı,getdi,
geri gəlməz bir daha.
*Söz sözü gətirər,söz deyən söz bilirsə.
*Hər sözü üzə demək olmur.El sz var ki,onu qulaöa deyirlər.
*Söz NOVRUZ bayramı süfrəsinin nəsnələrinə oxşayır ;
ərəbdə -süxən,
rusda -slova.
türkdə -söz …
*Bir sözü söz eləməyin yaxşısı da var,yamanı da…. 
*Sözün  üç möbqeli yeri var 1)sözaltı  2)düzünəqu  3)sətirüstü
*Türk dillərində sözü- -qafiyləri-
söz,döz,köz,öz,çöz..
*Papağını başına qoy,fikirləş,yaman sözü yaman demə.
*Yaxşı söz olanyerdə,yaman sözdən danışma.
*Sözü ki çözdün,məsələ də bitdi.
*Söz yiyəsi   –  öz sözünün öz yiyəsi
*Söz var ki,doğulanda tərs doğulur
*Tərs sözlərdən qaçın ki,o söz bəlanız olar.
*Dilimizin söz lüğəti,beynimizin öz lüğəti.

Nazim Nəsrəddinov,

Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi,
türkoloq.

08.12.2018.

Pin It on Pinterest