Genel

ATROPATENA VƏ ALBANİYA EYNİ AZƏRBAYCANDIR. FAKTLAR!

Sənan Qılıncarslan Qacar – Kırımınsesı – Azerbaycan

Bu xəritə 1719-cu ildə Fransız dilində Frankfurtda tərtib edilmiş və Araz çayının şimalında və cənubunda iki Atropatenanın olması ilə diqqət çəkir.

Tropaten – (təhrif olunmuş – Atropatena) Atropat Midiyası, Aderbayqan kimi tanınan Azərbaycanın köhnə adlarıdır. Müasir elm Atropat Midiyasını (Aderbayqan) bilir, bəs nəyə görə tarixdə Qafqaz Albaniyası kimi tanınan ərazi Atropatena adlanır və Midiyanın bir parçası sayılır? Gəlin tarixi məlumatlara müraciət edək.

Strabon yazır: “… tiara, kitara, keçə papaq və şalvar – bu paltarlar Midiya kimi soyuq və şimal ölkələrdə geyinmək çox rahatdır.” Strabonun dövründə “Midiya ölkələri” ndən yalnız Atropatena (Aderbayqan) qalmışdı. Ancaq bu xəritəyə görə ərzisində Kuropolis şəhəri olan Qafqaz Albaniyası da midiya ölkələrinə aiddir.

“72-ci ildə Hirkanyia kralının dəstəyi ilə alanlar Qafqazdakı “dəmir qapı”nı (Dərbənd) keçərək Atropatenanı (Adorbayqan) qarət etdilər.”
(Пигулевская Н.В., Якубовский А.Ю., Петрушевский И.П., Строева Л.В., Беленицкий А.М. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века, главы I-II, ЛГУ, 1958)

Arran (Albaniya) – Gəncə, Bərdə, Şəmkur və Beylakan da daxil olmaqla, bir çox şəhəri olan geniş bir bölgənin ərəbcə olmayan adıdır. Azərbaycan və Arran arasında Arras (Araz) adlı bir çay axır.
Bu çayın qərbində və şimalında yerləşən hər şey Arrana, şərqi isə Azərbaycana aiddir.
“Xəlifə Ömər ibn Əbdül-Əziz, Ədiyyə ibn Ədiyə əl-Kindi-ni Azərbaycan hakimi təyin etdi. Ədiyyə Azərbaycan ölkəsinə getdi və Beylakanda yerləşdi. Sonra xəlifə Ömər ibn Əbdül-Əziz onu yerinə Haris ibn Əmr ət-Tayyini təyin etdi. Əl-Haris ibn Əmr Azərbaycan ölkəsinə getdi və Bərdədə yerləşdi. “ (Mənbə: Əl-Kufi. Kitab ul-Futux (Fəth kitabı)

Hansı səbəbdən Qafqaz Albaniyası (Arran) və Atropatena (Aderbayqan) VII-ci əsrdə ərəblər tərəfindən vahid bir ölkə kimi birləşdirildi?

Gördüyünüz kimi, Qafqaz Albaniyası dövründə Baytakaran (Paytakaran) bölgəsinin mərkəzi olan Baylakan və Alban kralları sülaləsi olan Mehranilər dövründə Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olan Bərdə, adları çəkilən Azərbaycan şəhərləri sırasındadır.
Ərəblər Atropatenanı (Azərbaycan adlandırdıqları) Qafqaz Albaniyasından (Arran dedikləri) ayırd etmirdilər.

Albaniyanın və Atropatenanın ərəblər tərəfindən eyniləşdirməsinin yeganə səbəbi, bu iki ölkənin əsas etnik qruplarının etnik qohumluğu ola bilər. Nəticədə, Atropatena – “Azərbaycan” adının Qafqaz Albaniyasına yayılması əl-Kufinin əsərləri sayəsində gördüyümüz təbii bir hadisə idi.
Van Verdenin (1719-1721) “Xəzər dənizi” xəritəsində də yuxarıdakıların hamısının nəticəsini görə bilərsiniz.
Şirvan ərazisi eyni olaraq Midiya kimi də qeyd olunur.

Mənbə: turkist org

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest