GenelGüncelKültür Sanat

Arxamızca qayıq gəlir, əzrayıl avarı çəkir – Nazim Əhmədlidən poetik nümunələr

Nazim ƏHMƏDLİ

Payız

Neyləyir, bu dəli payız,

dörd yanına sarı çəkir;

həsrətim çiçək qoxuyur,

könlüm o gülzarı çəkir;

tutubdu bozax yolları,

süpürür sazaq yolları;

gözlərim uzaq yolları,

ürəyim qubarı çəkir;

nə deyim dəli küləyə,

ruhumu çəkir çilləyə;

buludlar lələk-lələyə

uca dağlar qarı çəkir;

göy üzü birdən yorular,

ulduzlar düşüb qırılar;

qış yuxusunda arılar.

qızıl gülün barın çəkir;

fələk nəyi sayıb gəlir,

dərd verməkdən doyub gəlir;

arxamızca qayıq gəlir,

əzrayıl avarı çəkir;

neynirəm, dərdin naxışın,

dünyanın qarın, yağışın;

sənin o zalım baxışın

aramıza barı çəkir.

Gəl, yuxumun şəklini çək

  (sürrealist şeir)

Gəl, yuxumun şəklini çək,

gör ruhum hardan asılıb;

üzüm payız yarpağı tək,

bir ağ divardan asılıb;

üzüm şəkil deyil, axı,

üzümdə rənglər qarışıb;

çöldə gün tutan yerlərə,

başsız adamlar darışıb;

göy üzü sınıb tökülür,

çiliklənir, şüşə kimi;

saçlarım yenidən qalxır,

bir qaranlıq meşə kimi;

dünya bir çöpün üstündə,

donub qalıb göy üzündə;

buz tutub, donub yanağım,

əl vurma, göm-göy üzümə;

başımdan bulaq açılıb,

göy üzünə dəyir başım;

qalxıb anamı axtarır,

körpəkən ölən qardaşım;

ulduzlardan iynə yağır,

Ay qara kölgə kimidi;

odam qərib gəlir mənə, –

bir uzaq ölkə kimidi;

axı, mən şəkil deyiləm,

kim asıb məni, divardan;

gözümün ucunda qalıb,

bu yuxu, ötən bahardan.

Toxunma qanadıma

Alnımın varağında,

nə yazılıb adıma;

bu əsən dəli külək

kül qatıb ovqatıma;

hanı, yazın naxışı,

uçub yolun yoxuşu;

boz buludlar yığılıb,

göy üzünün altına;

dünya sınıq oxunda,

su içdim göycə xümda;

əlim dəydi yuxumda,

tanrının göy atına;

buludlar ləçək-ləçək,

qalxaq şəklini çəkək;

sular axıb çökəcək,

yerin yeddi qatına;

yolum payıza düşdü,

iliklərim üşüdü;

bir ayağım ilişdi,

yer üzünün çatına;

göy üzü mələklərin,

buludlar küləklərin;

tökülür lələklərim,

toxunma qanadıma.

Su tapılmır, bu ağaca

Yenə qaçır yuxularım,

gözümün yuxu yerindən;

deyirlər, bir gün çıxacaq,

dünyanın oxu, yerindən;

sular göy üzündən axır,

həsrət köy üzümdən baxır;

qəfil bir ildırım çaxır,

oynadır dağı yerindən;

sönmüş ocaqlar kül açır,

dağda köhnə qar gül açır;

acı ağrılar dil açır,

çiynimin yağır yerindən;

su tapılmır, bu ağaca,

ağ buluddan nə yağacaq;

qazım, görüm nə çıxacaq,

bu kor bulağın yerindən;

qanad taxım, qalxım uçum,

gedim tapım, dərdin ucun;

söz süzülür, bu ağacın

gözünün ağı yerindən;

buludlar göydən boşalır,

kölgə quzeydən boşalır;

qollarım heydən boşalır,

dünyanın ağır yerindən.

Uzaq sular

Mən sevdiyim dənizin,

yolları uzaq-uzaq;

payız yeni qayıtdı,

yal-yamac sazaq-sazaq;

uzaq sular dediyim,

o sular hardan baxır;

ruhum gəzən yerlərdə

hələ göy sular axır;

göy sulara bənzəyir,

mənim bətim-bənizim;

hələ kimsə görməyib,

mən sevdiyim dənizi;

payızlardan o yana,

uzaq sular buz tutur;

hələ çox donmamışam,

hələ dilim söz tutur;

ulduzları kim sökür,

göyün o yan üzündə;

yorğun-yorğun kölgələr,

əsir, göm-göy üzümdə;

hardan gəlir bu səslər,

qulağım dəlik-dəlik;

mən göylərin səsini

dinləyirəm, hələlik.

Yer üzü bir ağır daşdı

Ötdü ömrün bir yazı da,

qarşıdan yenə qış gəlir;

buludlar çoxalıb göydə.

yuxuma qar-yağış gəlir;

hər ulduz bir buz parçası,

suya dönüb axa bilər;

bir gün cin vurar başına,

daşa dönüb yağa bilər;

yığın bütün günahları,

hamısın atın üstümə;

hardasa bir daş qaralır,

pozulub adım üstündən;

onsuz da dünya belədi,

əvvəli, nə sonu yoxdu;

ruhumuz bir uçan quşdu,

nə canı, nə qanı yoxdu;

yoldu hər yanı dünyanın,

mən də yolların üstündə;

Yer üzü bir ağır daşdı,

qalıb qollarım üstündə.

Eşq yoxsa, könül demə

Ox atdım, suya düşdü,

nə var, oxun yerində;

tor atıb söz tuturam,

suyun axın yerində;

üzüm qovrulub, gedir,

ruhum yorulub gedir;

külü sovrulub gedir,

dərd – ocağın yerində;

örüşdə naxır qalıb,

qazanda paxır qalıb;

bir qara çuxur qalıb,

buz bulağın yerində;

ömrüm yol əziyidi,

yolum gül əziyidi;

dünya öləziyibdi,

dərdin yaxın yerində;

qönçələr düymə-düymə,

məni gizlicə öymə;

könlüm səndədi, dəymə,

gəlim baxım, yerində;

eşq yoxsa, könül demə,

dərd çəkdim min il, demə;

bir od düşüb könlümə,

canım yanğın yerində.

Məni bir şəkil elə

Həsrət bir uzun yoldu,

gözüm yol çəkir elə;

gecənin qarasını,

ulduzlar sökür elə;

kim bağladı yolları,

sızıldayır qollarım;

göy üzündən suları

buludlar tökür, elə;

sevdan ürək gətirir,

çiynim lələk gətirir;

bahar çiçək gətirir,

payız dərd əkir elə;

könlün məndən qırıqsa,

həsrət ona sarıqsa;

dünən, bu gün varıqsa,

yenə də şükür elə;

bir sevdiyin sözdən as,

yanıb-sönən közdən as;

ürəyinin üstən as,

məni bir şəkil elə.

Payız qayıdan kimi

Payız qayıdan kimi,

yarpağa qara düşər;

göy üzü yırğalansa,

ulduzlar hara düşər;

ocaqdan od istəsəm,

Tanrıdan ad istəsəm;

bir köhlən at istəsəm,

bəxtimə Qır at düşər;

bu yol çıxır axıra,

naxır dönür avxura;

qışda ova çıxmıram,

gözlərim qara düşər;

ömür çatır yarıya,

kim gedə, kim qarıya;

payız çəkər sarıya,

yaşıl bahara düşər;

gözlərin bir cüt xurma,

ürəyimi qovurma;

məndən uzaqda durma,

könlümə yara düşər.

Mən yenidən doğulsam

Mən yenidən doğulsam,

bir gün, yenə bir sabah;

anamın ağrıları

məzara dönər, Allah

inandığım bir özüm,

bir də ki, göy üzüdü;

çoxdan cırıb atmışam,

köhnə, ögey üzümü;

üzünü mənə tutma,

nəfəsim ütər səni;

günahların içindən

çıxart, birtəhər məni;

gözlərimin ucundan,

düşüb itir yuxular;

hərdən, elə bilirəm

göy üzü də yıxılar;

baxdığım güzgülərdə,

haqqın üzü yoxuymuş;

bizi hey aldadırlar,

bu dünya bir yuxuymuş;

min illərdi uymuşam,

bir yalançı nağıla;

daha bu gündən belə,

mən çətin ağıllanam.

Nə görürsən, üzümdə

Qara bulud hay salıb,

Bir yağışdan ötəri.

başımın üstündədi

göy üzünün çətiri;

çatır günün axırı,

axtarıram naxırı;

arıları çağırır,

çiçəklərin ətiri;

qəmli şeir oxuma,

qəm toxunur ruhuma;

gecə girib yuxuma,

Ayın solğun bədiri;

gör ağrılar nə yaşda,

ömür ötür savaşda;

ağıl çıxanda başdan,

dərd adamı güldürür;

kim bilir, dərdin yaşın,

yol yürüdüm, yal aşdım;

qara bulud göz yaşın,

küləklərə sildirir;

nə görürsən, üzümdə,

od oynayır gözümdə;

itdi, çölün düzündə,

şeirimin sətiri.

Ölür, qorxum içimdə

Küləklər at oynadır,

payız, bağın içində;

yarpaqlara xal düşüb,

qara ağın içində;

könlümü bir söz tutub,

ürəyimi köz tutub;

əllərimi buz tutub,

buz bulağın içində;

qanadım lələk-lələk,

hər çiynimdə bir mələk;

bizə tor qurur fələk,

özü çarxın içində;

bu yol haqqın yoludu,

hamı tanrı quludu;

varın içi doludu,

nə var, yoxun içində;

kimlər durub qəsdimə.

daş atırlar büstümə;

kölgə düşür üstümə,

əksim arxın içində;

çən tutub çənləyirəm,

dən tapıb dənləyirəm;

ruhumu dinləyirəm,

ölür, qorxum içimdə.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest