Andrei Sakharov ; İnsan Hakları Savunucusu

Sovyetler Birliği’nin en ünlü politik muhalifi olan fizikçi Andrei Sakharov, 1921’de Moskova’da doğdu. Hidrojen bombasını geliştiren ekibin başı olan Sakharov, 1957’de nükleer patlamalardan kaynaklanan radyoaktif serpintilerin yarattığı sorunlar konusundaki sorumluluğunu sorgulamaya başladı. 1961’de Sovyetler Birliği’nin nükleer silah denemelerine devam etmesini Kruşçev nezdinde protesto etti. Sakharov, uyarılara rağmen protestolarını sürdürünce çalışmalardan el çektirildi ve izole edildi. Çalışmaları nedeniyle 1975’de “insanlık vicdanının sözcüsü” olarak nitelendirilerek Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Ancak Sovyetler Birliği yönetimi ödülü almak için Oslo’ya gitmesine izin vermedi. Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesini eleştirdği için 1980’de Gorki’ye sürgüne gönderilen Sakharov, ülkede yapılan adaletsizliklere dükkat çekmek için dört kez açlık grevi eylemi yaptı. 1986’da Gorbaçov tarafından sürgün cezası kaldırılarak serbest bırakılan Sakharov 1989’da Moskova’da öldü.

Pin It on Pinterest