1944 yılında 17 Mayıs’ı 18 Mayıs’a bağlayan Gece, Kırım Tatarlarını Yok Etme Gecesi

1944 yılında 17 Mayıs’ı 18 Mayıs’a bağlayan gece Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının kapıları çalınmaya başladı. Stalin askerleri, on beş dakika içinde hazırlanarak meydanlara toplanmalarını emrediyordu. Kadınlar, kundaktaki bebekler, yaşlılar, hastalar, savaşamayacak durumda erkeklerden oluşan 423 bin Kırım Tatarı o gece Kırım’daki istasyonlardan hayvan vagonlarına istif edilerek vatanlarından sürüldü. Bu kara gün Kırım Tatarlarını yeryüzünden silme ve yok etme günüdür.

Pin It on Pinterest