Kırım TarihiKültür SanatTürk Dünyası

18 Mayıs 1944 surgunı

18 Mayıs 1944 surgunı qara qalemmen yazılsın dünya tarıhıne: qırımtatarların surgunı unutulmasın! Vatan asretımen olgen şeyitlerımızge sonsız ürmetlerımıznı dayma kosterıp yaşayıq vatanımızın serbestlıgıne çalışıp! Vatanında yaşalma, ne kun ne de keşe! Şiirımnı qoşaman 2015 cılında romen tılınde ve 8 müellifmen yazğan kitabıma: „milletımın 71 senesının surgunın anıması”.

Müellifler:Müstecip Ülküsal, Sabri Arıkan, Necip Abdulhamitoğlu, Al.Mihalça, Maryan Moise, Maryus  Kelaru, Anastasia Dumitru, Güner Akmolla ve dernekler- Tatar dernegı, Piteşt Sempozyomı, Emel-Ideal dergısı, Interartes; yazarlar ve reporterler Riza Fazıl, Idris Asanin, A.Veliyev, H.İ.Özdemır, M.Burlaku, A.Dumitru, C.Burdujan, A.Şeleverdeanu, S.Resul

                         Güner  Akmolla            

Bo sene 77 sene tola qırımtatar qayın surgunınden

Dünya tarihıne yazdıq bu surgunın fenalıqnı qalay etken

18 Mayıs bın doquz yüz qırqdort kunu unutulmaz

Aqırzaman anca bolaytıp cağar insanlıq sone bıraz.

Bo sene bız 77 senenın cılavın tuydurıp dünyağa                                                               

Milletım surgunde vahşiyce berıldı qayıpqa 

Aytacaqmız yamanlıqlarını em haqsızlıqlarını

Isteycekmız dünya tarihınden kerekken haqnı!

Qayerde korıldı bonday surgun ve yalancı qabat?

Qayerde boldı milletçe vatandan halqnı boşlıqqa at ?

Bır „7” tatarda oğurlı sayı degenler aqıllı qartlar,                                                   

Ekı „7” „7” ne ketırer bızge haq colında, ey, tatarlar!

                       1 Ocaq 2021

                            

                                     Güner  Akmolla

Surghiunul tătarilor crimeeni  din 18 Mai 1944 să fie scris în istoria omenirii cu creion negru! Să nu se uite! Eroii neamului au murit de dorul Patriei exprimând setea noastră de libertate și de viață în Patria strămoșească. Nu există nici zi și nici noapte    dacă nu le trăiești în Patrie! Anexez pozia cărții edi    tate în 2015 în limba română cu 8 autori alături de       mine. Ei sunt: M.Ulkusal, Sabri Arikan, Negip Abdul    hamitoglu, Al.Mihalcea, M.Moise, M.Chelaru, Anas   tasia Dumitru, G.Akmolla, împreună cu fundațiile și   asociațiile tătare, Memoria și Simpozionul Internați    onal Pitești,scriitorii și reporterii Riza Fazîl, Idris Asanin, A.Veliyev, H.I.Ozdemir, M.Burlacu, Codruț Burdujan , A.Șeleverdeanu, S.Resul.  

                         77

Se împlinesc 77 de ani de la surghiunul tătarilor crimeeni

Noi am scris în istoria omenirii nedreptăîțile acestui grav fenomen

18 mai o mie nouă sute patruzeci și patru nu se poate uita

Apocalipsa – în lumea noastră- în asemenea mod va exista.

Anul acesta noi vom plânge de la surghiun pentru 77 de ani!

S-a dorit moartea poporului prin surghiun dat de dușmani!

Vom spune mereu omenirii răutățile și nedreptățile făcute

Vom cere mereu istoriei să judece vinovații de crime cumplite.

Unde s-a mai văzut un asemenea surghiun și închipuită vină

Poporul să fie trimis în pustie locuri nejudecîndu-i-se vreo pricină?

Un „7” se consideră la tătari prin tradiție noroc și eliberare

Doi de ”7” ”7” hei, tătari, ne va aduce mult așteptata repatriere ! 

                          1 Ianuarie 2021

Pin It on Pinterest