Genel

1441’DE YAZILMIŞ BİR KORONA ŞİİRİ

Dıyk-ı sadr u harâret
Dahi ats-ı bî-âb
Midede hep merâret
İskat etti bîtâb.

*****
Âm-ı belâyâ 2020
Vaki tesallut-i Korona
Bu’d-i mesafe koydu âcilen
Beyne akribâ ve kuranâ.

*****
Sardı memalik-i Sîni ibtidâ
Badehü Avrupa’ya endahte
Bir teşkil-i mania ahde
Vâ veylâ hayal kurana.

*****
Amerika-i müctemia bîçare
Bîçare milel-i müttehide
Avrupa-i müttehide Bîçare
Bîçare düvel-i mütrefe.

*****
Ehl-i dünya tam seferber
Ebvab-ı esnaf muğlak hatta berber
Dahl-i menhus etti bîhaber
Hayatımıza virüs-i Korona.

*****
Heyhat ki her şey berbâd
Farksız oldu ağa, ırgad
Sanki şecere-i Garkad
Geldi kıran kırana.

*****
Veba, taun misali
Tarihte vârit emsali
Fiyat-ı emtia gâlî
Uslu uslu durana?

*****
Mer’idir men’i zokak
Endülüs-i ceditte
Halas-ı nihai için
Hatta Sîn ü Hind ü Sindde
Huruc isyemezük taşra
Bilad-i İslamiye ve Türkde.
Gargari

Kaynak Mükremin Kızılca

Pin It on Pinterest