GenelGüncelKırım TarihiKültür SanatTürk Dünyası

Zincirli Medrese

Zincirli medresesi Kırım hanı Birinci Mengli Giray tarafından 1500 yılında kurulmuştu. Bu medrese Sovyet döneminde Kırım’da ayakta kalabilen tek İslami kurum idi.
zincirli medrese
zincirli medrese

 ZİNCİRLİ MEDRESE:

 Bahçesaray Salacık’taki Kırım Tatarlarının önemli mimari eserlerinden biridir. Doğu Avrupa’daki en eski eğitim kurumlarından biri olan Zincirli Medrese tek giriş yeri olan dar bir kapı üzerindeki kitabeye göre I. Mengli Giray Han tarafından 1500 yılında yaptırılmıştır. Avrupa’nın Orta çağ taassubu içerisinde insanları diri diri yaktığı asırlarda ilim-irfan öğrenilsin diye inşa edilen bir yapıdır.

   Medrese kısa aralıklarla Sovyet iktidarının Kırım’a yerleşmesine kadar faaliyetini sürdürdü. Bina günümüze kadar ayakta kalabildi. 

   Kırım Hanı I. Mengli Giray Han, medresenin inşasında bizzat kum taşımak suretiyle çalışmış ve inşaat bittikten sonra da “ilmin önünde her kim olursa olsun eğilmek gerek” diyerek medresenin tek giriş yerine zincir çektirmiştir. Kırım hanlarının ilme verdikleri önem ve saygının göstergesi bu zincir, medresenin ismi olarak kalmış ve büyük bir İslam üniversitesi sıfatıyla Zincirli Medrese, Kırım sınırlarının dışındaki Müslüman memleketlerde de büyük nam ve ün kazanmıştır. Medrese kapısında asılı bu zincir, geçmişte olduğu gibi bugün de ilmin önünde eğilmek gerektiğini hatırlatmaktadır.

 Zincirli medresede Arap filolojisi, mantık, felsefe, hitabet, hukuk, matematik, astronomi ve diğer ilimler tahsil ediliyordu. Kırım Hanlığı’nın kültür hayatında ve bilginlerin yetişmesinde önemli bir rolü olan medresede İsmail Bey Gaspıralı da hocalık yapmış ve medresenin ıslahı için çalışmıştır.

   Binanın planı kare şeklindedir. 30 küçük odası vardır. Anadolu medreselerinin bir benzeri olmakla birlikte farklı tarafları da vardır. Çok fazla küçülmüş ve ikiye bölünmüş olan avlu revaklar ile çevrilidir. Anadolu medreselerinde ise kubbeli revak görülmez. 10 adet revak kubbesinden biri girişin hemen önünde olup bunun altından geçilerek avluya girilmektedir. Arka arkaya iki kare bölümden oluşan uzun dikdörtgen avlu etrafındaki kesme taştan örülmüş kare planlı altı paye, hafif sivri kemerler ile revak kubbeleri taşımaktadır. Diğer bir fark da medresede eyvan bulunmayışıdır. Revak kubbelerinin arkasında üç tarafta beşik tonoz ile örtülü medrese odaları ve dershaneler sıralanmıştır. Giriş tarafındaki üç revak cephe duvarına dayanmaktadır. Revak kubbeleri basık olup , dıştan az belirlidir. Avlunun arka bölümünde revak kubbesinin kemeri altında bir kuyu ile bağlantısı olan küçük bir şadırvan vardır. Dıştan hiç bir özelliği olmayan düz cephe duvarının kesme taş kaplamaları yer yer aşınmış olup harap bir görünüşü vardır. Bununla beraber revaklı avlu kendi içinde rahat , sakin, huzur veren bir çalışma atmosferi yaratmaktadır. 

     Zincirli Medrese, 1917 yılındaki Bolşevik İhtilali’nden sonra tıp okulu olmuştur. 1939’da ise komünistler tarafından çıkarılan bir kararla, Mengli Geray Han’dan sonra gelen hanlar ve İsmail Bey Gaspıralı döneminde Medrese’ye ek olarak yaptırılan binalar akıl hastanesi yapılmış, Medrese’ye ait olan binalar ise depo olmuştur. 

zincirli medrese
zincirli medrese   1995 yılında Medresenin gözetimi tekrar Kırım Tatarlarına geri verilmiştir. 1997 yılında Zincirli medresenin restorasyonu ve tarihi eğitim işlevinin yeniden kazandırılması amacıyla Zincirli Medrese Vakfı kurulmuştur. 

 Ancak Kırım Özerk Cumhuriyeti Meclisi’nin hiç gereği yokken aldığı “Zincirli Medrese’yi Kırım Kiliseler Birliği’ne tahsis etme” kararı, Kırım genelinde çok büyük gerginlik yaratmış ve Kırım Tatarlarının sert tepkilerinin karşısında Kırım Meclisi bu haksız kararından geri adım atmak zorunda kalmıştır. Ancak ileride buna benzer problemlerin yaşanmayacağını söylemek şu an için çok güçtür. 

   Geçen asırların özellikle Zincirli Medrese ve Hacı Giray Han Türbesi’ndeki tahribat ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır.

   Zincirli Medrese eğitim işlevinin yanı sıra günümüzde Kırım Tatarlarının Kırım’da var olma mücadelesinin simgelerinden biridir.

1 mengli giray - zincirli medrese
1 mengli giray – zincirli medrese

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest