GenelGüncel

VAZGEÇİLMEZ OLANLAR YÖNETENLER DEĞİL YÖNETİLENLERDİR

Ülkeler tavanlarındaki yönetenlerden, tabanlarındaki yönetilenlere kadar, toplumun bütün kesimlerinin, vazgeçilmez haklarına saygı göstererek, ekonomik ve kültürel üretim güçlerine, yeni boyutlar kazandırırlar. Dünyanın her yanında, ülkelerin geçmişleri, geleceklerinin habercileridir. Ülkelerin gelecekleri, geçmişlerinin temelleri üzerine inşa edilir.Ülkelerde her kuşak, geleceğin kitabını yazmak için, geçmişi yeniden okur.
*
Geçmişi yeniden okumada, geleceğin kitabını yazmada, insanların vazgeçilmez haklarına, karşı çıkılmaz özgürlüklerine saygı göstermek, bütün kuşakların görevidir. İnsanların vazgeçilmez haklarının başında, “İnanmada zorlama yoktur.Herkesin inancı kendinedir” diyen, inanma hakkı gelir. Dünyanın neresinde olursa olsun, inanma hakkının olmadığı ülkelerde, olumlu katma değer üretmek ve büyük atılımlar yapmak mümkün değildir.
*
Ülkelerde yönetenlerle yönetilenler arasında, uyum ve düzenin sağlanması için, açık ve yalın bir dille ortaya konulan vazgeçilmez haklar,toplumun bütün kesimleri tarafından benimsenmelidir. Doğu’dan Batı’ya bütün ülkelerde, vazgeçilmez haklarla denetilmeyen güçlerin, zorlayıcı güçlere dönüşmesini, hiçbir güç önleyemez.Bu yüzden güce başvurma gücünün, vazgeçilmez haklarla sınırlandırılması, bütün ülkelerde vazgeçilmez bir haktır.
*
Dünyanın her yanında, vazgeçilmez hakların devleti olmayan ülkeler, vazgeçilmezlerin devletleri olan ülkeler olurlar. Bunun için demokratik ülkelerde, vazgeçilmez hakları güvence altına almak için,yasaların hazırlanması, yasaların uygulanması, insanların yargılanması, birbirinden ayrılarak, bağımsız yapılara dönüştürülmüşlerdir. Yönetimde güçler ayrılığına önem vermeyen ülkeler, siyasal ve ekonomik krizlerden başlarını alamazlar.
*
Dünyada vazgeçilmez haklar sözkonusu olduğunda,Doğu ülkeleri Batı ülkelerinden geri kalmamalıdırlar.Vazgeçilmez hakların ayaklar altına alındığı ülkelerde, genel hukuk kurallarının ve ortak etik ilkelerinin çiğnenmesini kimse önleyemez. Bunun için bütün ülkelerde, güç sahiplerinin güçleri, vazgeçilmez haklarla sınırlandırılır. Ülkelerde vazgeçilmez haklar, yönetilenlerin en büyük güvenceleridir.
*
Ülkelerin yönetenleri yönetilenlerin, vazgeçilmez haklarını savunmazlarsa, dünya ülkeleri karşısında vazgeçilmez haklarından vazgeçmek zorunda kalırlar.Ülkeler başarılarının ve başarısızlıklarının kaynaklarını ararken,başarılarını kendilerinden, başarısızlıklarını başkalarından bilmeyi bırakmalıdırlar.Tarihin her döneminde, olumluluklar ülkelerin kendilerinden kaynaklandığı gibi,olumsuzluklar da ülkelerin kendilerinden kaynaklanır.
*
Dünyayı Cennete dönüştürenler güneşi Cennetten, Cehenneme dönüştürenler ateşi Cehennemden getirmezler.
*
Yönetimlerde mükemmelliği yaklayanlar,bedellerini ödeyenlerdir. Bedel ödenmeden mükemmel ötesine ulaşılmaz.
*
Demokratik yönetimlerde yönetenlerden, kaynaklanan sorunların çözümleri, yönetilenlerde aranmalıdır.

Pin It on Pinterest