GenelGüncelKültür Sanat

Türkiye’de Günlük Konuşmada Kırım Tatarca Kullanma Düzeyi

Türkçe’nin farklı bir şivesi olan Tatarca, Kırım tatarları arasında konuşma dili olarak yaygındır. Araştırmaya katılanların günlük konuşma dili olarak Tatarca’yı kullanma düzeylerini gösteren tabloya bakıldığında tatarca konuşmayı tercih edenlerin oranının toplamda % 28 civarında oldugu görülmektedir. Geriye kalanlar ise Türkçe’yi kullanmaktadırlar. Genelde ikisi beraber kullanılır. Tatarca, günlük konusulan Türkçe’ye oldukça yaklaşmıs olup çogu zaman küçük ek farklarıyla kullanılmaktadır.

Tatarcayı genelde orta ve üst yastakiler daha çok tercih etmekte, gençler ise daha az konuşmaktadırlar. Tatarca, ayırıcı bir kimlik ögesi olarak algılanır.

Kaynak Özcan GÖKÇEBAY :

docs.neu.edu.tr › nadir_eserler_el_yazmalari › TEZLER_YOK_GOV_TR

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Pin It on Pinterest