GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

TÜRK KIZI

TÜRK KIZI

Türk kızının süsü “doğa”dır. Doğanın süsü de “Türk kızı”. Türk kızının giydiği giysi, rengini doğadan, doğadaki çiçeklerden alır. Doğada Türk kızı, Türk kızında doğa görülür…

Doğadaki “Gelincik Çiçeği” adını Türk gelinin giydiği al giyisiden aldı. Al rengi Türk kızının-gelinin “uğurlu-kutlu” rengi oldu…

Türk kızları sarayların, şahların, padişahların, kıralların eğlenceleri olmadılar. Onlar, al gelinlikleri ile erlerine, ak giyisileri ile uçmağa göçtüler… Bir obadan öbür obaya, bir yayladan öbür yaylaya, bir boydan öbür boya gelin gittiler. Erlerine eş, gönüllere gönüldeş oldular.

Çağlar boyu Türk kızının süsü ruj, değil; yay, kılıç ve oktu. Edebiyatımızda Türk kızının kaşı “yaya”, kirpikleri “ok”a benzetildi.

Dünyaya hükmeden, çağları titreten balaları onlar doğurdu, onlar yetiştirdi. Onları Türkçe ninnilerle, Türkülerle, Destanlarla büyüttüler. Türk analarının büyüttüğü balalar “boyları boylandı, soyları soylandı.” Onlar Attıla Kağan’ı, Yıldız Kağan’ı, İlteriş Kağanı, Moyun Çoru; Selçük Beği, Otman Beği, Karaman Beği Acunun “Beğleri” eylediler. Altaylar’dan Tuna’ya yeryüzü onların atlarının ayakları altında çiğnendi.

Türk kızı, gün geldi Tomruz, gün geldi Begüm Sultan, gün geldi Terken Hatun, gün geldi Nene Hatun oldular…

Türk kızının;

Bakışları kılıç gibi keskindi, ruhu otağ gibi genişti.

Türk kızlarının başı dik, gözleri eğikti.

Türk yiğitlerinin okları yağıya(düşmana) saplanırken, Türk kızlarının bakışları Türk yiğitlerinin gönlüne saplandı tarih boyunca…

türk kızı
türk kızı

Türk kızı hakkında Hüseyin Nihal Atsız’ın “Türk Kızı” Şiiri:

“Pınar başına geldi

Bir elinde güğümü;

Çattı yay kaşlarını

Görünce güldüğümü,

Bağlamıştı gönlümü

Saçlarının düğümü.

Bilmiyordum bu örgü

Acaba bir büyü mü?

Sordum: Nerdedir yerin?

Nedir senin değerin?

Yedi kral vurulmuş,

Ne bu ceylan gözlerin?

Hangisine varırsın

Bu yedi ünlü erin?

Şöyle dedi bakarak

Göklere derin derin:

Kralların taçları

Beni bağlar büyü mü?

Orduları açamaz

Gönlümdeki düğümü.

Saraylarda süremem

Dağlarda sürdüğümü.

Bin cihana değişmem

Şu öksüz Türk’lüğümü.

Türk kızının en güzel süsü: “Türklüğü”dür!

Ey Türk kızı, süsün “Türklük”ün olsun…!!!!

türk kızı
türk kızı

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest