GenelGüncel

Türk din adamı, mizahçı Nasreddin Hoca kimdir

Nasreddin Hoca 1208 senesinde Sivrihisar’ın Hortu köyünde dünyaya geldi. Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, annesi Sıdıka Hatun’dur. Sivrihisar’da medrese eğitimi gören Nasreddin, babasının vefatı üzerine Hortu’ya döndü ve köy imamı oldu. 1237 senesinde Akşehir’e yerleşti, Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim’in derslerini dinledi, İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu ve kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce ismi verildi, sonradan bu isim Nasrettin Hoca biçimini aldı.Nasreddin Hoca’nın hayatıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında, onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlana ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az yetmiş sene sonra yaşayan Timur’la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.
22/Haziran/1284 Senesinde Şahadete İntikal Etmiş Akşehire Defnedilmiştir .İnsanlar tarafından çok sevilen Nasreddin Hoca, İslam inancına bağlıdır. Hazırcevap olma yönü ile herkesi hem şaşırtmayı hem de güldürmeyi başarmıştır. Toplumsal hayatta karşılaşılan sosyal problemlere mizahi bir üslup ile yaklaşmış, fıkralarında Anadolu insanlarının yapısını, düşüncesini ve olaylara bakışını anlatmıştır. Fıkralarının özünde insanları iyiye ve doğruya yöneltme, kusurları ve hataları espriler ile birleştirerek gözler önüne serme anlayışı hakimdir.
Şahadetinin 735 Yıldönünde ;Rahmet Minner Özlemle Yad Ediyoruz ..
#RuhuŞadOlsun

Nasreddin hoca fıkraları
Nasreddin hoca fıkraları


Pin It on Pinterest