GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

Tarihte Hiç Yenilgi Yaşamayan Hükümdar ”TİMUR” Timurlenk – Aksak Timur

Timur Devleti’nin haşmetli komutanı Timur’un hayatı

Doğu ile Batının hükümdarı ve Cengiz Han’ın takipçisi Timur’un hayatı hep merak konusu olmuştur. Türk kökenli müslüman bir hükümdar olması insanlar nezdine bu merakı daha da artırmıştır. İşte tüm detayları ile Timur Devleti’nin haşmetli komutanı Timur’un hayatı…

Timur Devleti’nin haşmetli komutanı Timur’un hayatı
timur

Bir zamanlar Anadolu’ya kadar gelmiş ve Orta Asya’da birçok yere hükmetmiş, gücü ve kudretiyle herkesi dize getirmiş Timur Devleti’nin komutanı Timur’un hayatı birçok insan tarafından araştırma konusu olmuştur. Peki Timur kimdir? Timur yaptığı seferler ile neyi hedeflemektedir? Ankara savaşında Osmanlı Devleti Timur’a nasıl yenilmiştir?

Timur Devleti’nin haşmetli komutanı Timur’un hayatı

Timur 1336 yılında bugün Maveraünnehir olarak bilinen bölgede dünyaya gelmiştir. Babası Turagay Bey o dönem Semerkand’ta yer edinen Barlaslar’ın başıdır, annesi ise Tekira Hatun’dur. Tam olarak bilinmemekle birlikte bazı tarihçiler tarafından Türk, bazı tarihçiler tarafından ise Moğal-Türk olduğu söylenmektedir. Timur kendi adını taşıdığı Timur Devleti’nin kurucusu ve komutanıdır. Devletin bilfiil yürüttüğü savaşlara ve seferlere kendisi bizzat komuta etmiştir. Timur henüz 34 yaşındayken 1370 yılında o dönem hüküm süren Çağatay Hanlığı’nın Batı bölgesini kontrolü altına almıştır. Bu dönemle birlikte bölge topraklarına seferler düzenleyen Timur, İran, Rusya, Orta Asya, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Irak ve Suriye dahil olamak üzere birçok bölgeyi ele geçirmiştir.

1402 yılında Ankara dolaylarına gelen Timur, o dönem daha yeni kurulmuş ve yavaş yavaş büyüyen Osmanlı Devleti ile Ankara’da savaşmıştır. Savaşın sonunda Timur, Osmanı Devleti’ni mağlup ederek, dönemin Osmanlı Padişah’ı Yıldırım Beyazıt’ı esir etmiştir. Yıldırım Beyazıd’ı esir etmesiyle Timur, Anadolu’nun kontrol etmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti’de Fetret Devri olarak bilinen döneme girmişlerdir.

2_2

Timur, birçok kaynakta Timurlenk olarak bilinir. Timurlenk kelime manası olarak Aksak Timur anlamına gelen Farsça kökenli Timur-i leng’den gelir. Aynı zamanda Timurlenk ismi, Batı dünyasında Tamerlane olarak bilinir.

Timur’un büyük ideali

Siyasi olarak Timur’un büyük bir ideali mevcuttu. Timur, Cengiz Han’ın ölmesiyle dağılan ve ölümünden önce Orta Asya, Moğolistan ve Ön Asya dahil olmak üzere birçok yeri kontrol eden bu devleti tekrar ihya etmek istemekteydi. Bu sebeple Timur, bu devletin dağılması ile ortaya çıkan Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Altın Orda Devleti’nin bir araya getirerek eski günlerine dönmesini hedefliyordu. Yaptığı seferler ile doğudan batıya bu ideali gerçekleştirmek isteyen Timur, hayatın son demlerinde bu idealine oldukça yaklaşmıştı. İlk olarak Batı kısmını ele geçirdiği Çağatay Hanlığının, daha sonra tam anlamıyla başına geçmiştir. Bundan sonra Hülagü Han’ın topraklarına yaptığı seferler ile bu toprakları kendi devletine dahil etmiştir. Bir sonraki durağı ise Altın Orda Devleti olmuştur. Burada da hakimiyet sağlayan Timur, yeni hedef olarak Çin’i seçmiştir. Fakat Çin’i fethedemeden yolda vefat etmiştir.

Hayatı boyunca Cengiz Han’a ve onun koymuş olduğu kurallara bağlı kalan Timur, bu doğrultuda idealler geliştirmiştir. Cengiz Han’ın devletini bir çatı altında tutmanın yanı sıra, Cengiz Han’ın soyundan gelen Saray Mülk ile evlenerek, Küregan yani damat manasındaki lakabı elde etmiştir.

Timur, her ne kadar Cengiz Han yasalarına ve ideallerine bağlı kalsada belli durumlarda İslamiyet’i de kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Kendini İslamın Kılıcı olarak atfeden Timur, Suriye, Irak, Hindistan ve diğer islam beldelerine yaptığı seferler ve ele geçirdiği topraklar ile bölgedeki en etkili İslami güç olmuştur.

t

Timur, yaptığı seferler ile ciddi kıyımlar gerçekleştirmiştir. Seferleri sonucunda ele geçirdiği şehirleri yağmalatıp, insan kellerinden kuleler yapmıştır. Her ne kadar kıyım gerçekleştirse de, ele geçirdiği şehirlerde yaşayan din alimleri ve sanatkarlara dokunmama emri vermiştir. Bu din alimlerini ve sanatçıları kendi ülkesinde toplayarak, ülkesinin imarında kullanmıştır.

Timurlenk, 1405 yılında Çin’i fethetmek için çıktığı seferde hastalanıp Otrar’da vefat etmiştir. Naaşı, Semerkant’a getirilerek burada defnedilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com‘dan alınmıştır.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest