Nazım Nasreddinov

GenelGüncel

Nazim Nəsrəddinov: XX əsrin ilk Azərbaycan dərslikləri və yaxud iki “Bəsirətül-ətfal”

1.”Bəsirətül-ətfal”, Bakı,19012. Müsəvvər (şəkilli ) “Bəsirətül-ətfal”,İstanbul,1907_____________________________________________________ Bəsirətül-ətfal”,Bakı,1901 Görkəmli Azərbaycan pedaqoqu Rəşid bəy Əfəndizadə bir neçə dərslik müəllifidir. Bu dərsliklərdən biri

Read More
Genel

“Ziya” qəzetində dərc olunan “Ey bülbül” rədifli qəzəllər və yaxud XIX əsr türkdilli ədəbiyyatının bülbülləri və gülləri

S.Ə.Şirvaninin  (1835-1888) “Ziya” qəzetində dərc etdirdiyi nüktələrlə dolu “Ey bülbül” rədifli qəzəli haqqında  açıqlamalar və incələələr bir çox mətləbləri üzə çıxarır.

Read More
Genel

Dünya şöhrətli İsmayıl bəy Qaspıralının – İsmayıl ibn Mustafanın “Tonğuc” məcmuəsi-140 və yaxud Kırım tatarlatının ilk sanballı mətbuat dərgisinin bayramı

Türk dünyasının fazillərindən biri olan Şamaxılı  Hacı Səid Əfəndi Ünsizadəni (1842,Şamaxı-1903,İstanbul)  özünə müəllim sayan  Kırım tatarı İsmayıl bəy Qaspıralının — İsmayıl

Read More

Pin It on Pinterest