Nazim Nəsrəddinov

Genel

Nazim Nəsrəddinov: Azərbaycan uşaq mətbuatının “Rəhbər”i

Nazim Nəsrəddinov: Azərbaycan uşaq mətbuatının “Rəhbər”i(1906,Bakı-1907,Bakı) Azərbaycan uşaq mətbuatının yaranmasında N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə, Q.R.Mirzəzdə,Ə.Cəfərzadə, M.Mahmudbəyov, M.Ə.Sabir, A.Şaiq, Ü.Hacıbəyli, S.S.Axundov, R.B.Əfəndiyev, A.Səhhət,

Read More
GenelGüncelTürk Dünyası

Nazim Nəsrəddinov: “Azərbaycan məktəbi “jurnalının tarixi1924-cü ildən yox, 1906-cı ildən – “Dəbistan” jurnalından başlayır….

Mən iki il Azərbycan Resopublikası Tərsil Nazirliyinin  mətbu orqanı olan “Azərbaycan məktəbi” jurnalının məsul katibi  vəzifəsində işləmişəm.Elmi və elmi-publisistik fəaliyyətimin

Read More

Pin It on Pinterest