Görkəmli dramaturq, nasir, uşaq yazıçısı, pedaqoq, dərslik müəllifi Abdulla Şaiq Talıbzadənin 105 yaşlı uşaq bağçası

Görkəmli dramaturq,nasir, uşaq yazıçısı,pedaqoq,dərslik müəllifiAbdulla Şaiq Talıbzadəninin (24.02.1881,Tiflis-24.07.1959,Bakı )105 yaşlı uşaq bağçası-Bakı, 15 oktyabr 1916-cı il Pedaqogika tarixçilərinin yazdığına görə,

Devam

Rus müsəlmanlarını mətbuat vasitəsilə yuxudan oyadan Səid Ünsizadənin “Ziyayi- Qafqasiyyə” qəzetində arif və üləmalara xitabən yazdığı bir mənzumnaməsi

Rus müsəlmanlarını mətbuat vasitəsilə yuxudan oyadan Səid Ünsizadənin “Ziyayi- Qafqasiyyə” qəzetində arif və üləmalara xitabən yazdığı bir mənzumnaməsi (№7,09.03,1883) 11

Devam

Səid Ünsizadənin türkdilli; mətbuat uğrundaki mübarizəsində inahdığı və güvəndiyi əqidə dostlarından biri şair Nakam İsmayıl bəy Hacı Məhəmməd bəy oğlu

Nakam–“ZİYA” qəzetinin ( 1879,yanvar-1884,iyun ) ŞƏKİli müxbirlərindən biridir.Nakamın Ziya qəzetinin naşiri və imtiyaz sahibi Səid Əfəndi Ünsizadə (1842, Şamaxı-1903, İstanbul

Devam

Pin It on Pinterest