Gagavuz

Türk Dünyası

Gagavuzlar

Gagavuzlar ya da Gagauzlar, bugünkü Moldova Cumhuriyeti’nde, başta Gagauzeli Özerk Devleti olmak üzere kuzeydoğu Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan’da yaşayan, çoğunluğu Ortodoks-Hıristiyan olan bir Türk topluluğu.  Ayrıca Trakya’nın yerli halkı olan Müslüman Gacallar’ın da Gagavuzlar’dan geldiğine inanılmaktadır.

Read More
Türk Dünyası

Türk Boyları Macaristan’da Bir Araya Geldi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Macar Turan Vakfı iş birliğinde düzenlenen ve Türk kökenli milletleri buluşturan Türk-Hun

Read More

Pin It on Pinterest