cengiz aytmatov

GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

ÇİNGİZ  AYTMATOV  DÜNYASINDA  MANQURTLA  ÜZ-ÜZƏ DÜŞÜNCƏLƏR…

Sovet ədəbiyyatının canlı klassiki olmuş Çingiz Terekul oğlu Aytmatov belə düşü­nür və özündən sonra yaşaya biləcək, hər birindən ayrı-ayrılıqda danışılacaq kitab­lar araya-ərsəyə gətirirdi. Sovetlər İttifaqında milyonlarla oxucu onu sevir, hər kəs bir qəhrəmanını ürə­yində özünün kumirinə çevirirdi… Milyonlarla oxucusu olan Aytmatov üçün ədəbiyyatda yeganə, həm də “böyük bir mövzu” – insan mövzusu vardı. O, özünə­məxsus şəkildə “məhəb­bət, xoş­bəxt­lik və yaradıcılıq nədir?” kimi əzəli su­al­a­ cavab ax­­­tarırdı.

Read More

Pin It on Pinterest