Səid Ünsizadə həqiqətləri tapıldı….

Səid Ünsizadə mezarı
Səid Ünsizadə mezarı

Sait Ünsi Efendi Mezar taşı

Fatih Camii haziresinde bulunmaktadır.
Vefat tarihi 1903 yıl. 
Mezar taşı üzerindeki kitabe çok estetikolmamasına rağmen
kitabede bulunan ifade olarak çokönemlidir. 

Mezar baş ve ayak taşındanoluşmaktadır. 
Baş taşı üzerinde sarık şeklinde birserpuş bulunmaktadır.

Ayak taşı ise vazodan çıkan çiçekmotifleriyle süslüdür.

61 yaşında vefat eden Sait ÜnsiEfendi’nin hac farizasının

yerine getirmiş Meclisi Maarif azasındanbiri olduğu

ve Azerbaycan’da bir yer olan Semahi -Şirvan’da doğmuştur.

Teferruatlı malümat için kütüphanelerəbaş vurun ifadesi yer almaktadır.

Taşın cinsinden kaynaklanan vekarıncalanma olarak bilinen tahribata

maruz kalan taşın üzerindeki harflersiyah renkle boyanmıştır.

Sekiz satır halinde ve celi talik hatlayazılan kitabe 1903 tarihlidir.

Kitabenin son iki satırı Farsça olarakyazılmıştır.

Sıdk ve yakin yolunda HazretiPeygamber’in dininin tutkunu

Gül fidanından bir gül, ismi ÜnsiSadettin

RELATED POSTS

***

Nazim Nəsrəddinov
Nazim Nəsrəddinov

Nazim Nəsrəddinov,

Azərbaycan Respublikasının əməkdarmüəllimi,türkoloq

Bakı.11.02.2019.

P.S.”Həyat” qəzetindəki yazının-bədxəbərin yanlışlığı-Səid Ünsizadəninölüm xəbərinin

Azərbaycana iki ildən sonra təzə xəbərkimi çatdırılması Atamalıbəyovungünahı deyil.

“Həyat” – həyata təzə gəlmişdi.Qəzetinilk nömrəsi 07.06.1905-ci ildə çıxmışdı.

Bu xəbər oxuculara başsağlığı kimiçatdırılmışdı.

Maraqlı burasındadır ki, “Həyat” SəidÜnsizadə haqqında ətraflı yazı yazmağı

Səid Əfəndi Ünsizadəni daha yaxşıtanıyan oxuculardan xahiş edirdi.

“Həyat”ın sonrakı 304 nömrəsindəredaksiyanın bu çağırıçına səs verənolmamışdır.

Bu barədə Əli bəy Hüseynzadəninarxivində maraqlı materiallarınolacağına inanırıq.

Hər halda məsələ daha diqqətləaraşdırılmalı və incələnməlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest