Sibirya Tatarları

Sibirya bugün Rusya Federasyonunun Asya’daki en büyük parçasını oluşturmakta olup, 12 milyon kilometrekarenin üzerinde bir yüz ölçümüne sahiptir, diğer bir ifade ile Türkiye’nin 15 mislinden büyük bir coğrafi alanı kaplamaktadır. Batıdan doğuya doğru Ural dağlarından Bering’e kadar 7 bin km., kuzeyden güneye Kazakistan’a 3,500 km.’dir. Sibirya Tablo 17’deki gibi Batı Sibirya, Doğu Sibirya ve Uzak Doğu ekonomik bölgelerine ayrılırSibirya Tatarları, Rusya’nın Batı Sibirya bölgesinde, Novosibirsk, Tomsk, Kemer, Tyumen, Omsk oblastları’nda yaşayan bir Sibir halkıdır. Burada yaşamış olan Türk kavimlerinin yerli halklarla da karışarak oluşturdukları bir etnik gruptur. 15. ve 16. yüzyıllarda Sibir Hanlığı’nı kurmuşlardır. Sibirya’da yaşadıkları bölgelere göre değişik adlarla anılırlar. Bunların arasında Tom Tatarları, Baraba Tatarları, Tubyl-Irtysh Tatarları’nı sayabiliriz. Konuştukları dil Tatarca’nın yerel diyalektleridir,ama yazı dili olarak Kazan Tatarcası’nı kullanırlar. Yaşadıkları bölgelerde nüfus bakımından azınlık konumundadırlar.

Kaynaklar

* Türk Ansiklopedisi, Sibirya Tatarlarımaddesi.

* David Levinson. Encyclopedia of World Cultures. G.K. Hall, 1996.

Vikipedi

Pin It on Pinterest