Genel

Satma sakın !

Kırımı kören her kim suklanıp der: “Ya, Kırım!!!”
Dünya üstünde Kırım – hazinedir, definedir!

Bak, nedir bizim bu yer, kim körerse, o sever,
Hepisi şöyle medh ider: “Hazinedir! Definedir!”

Kırımı sevmeliyiz hederini körmeliyiz,
Kadrini bilmeliyiz, hazinedir o, hazinedir!

Çıkmış elden çok yeri, satmayık şimden geri,
Kırımın bahari, yeri – hazinedir, definedir!

Satma sakın! ecnebiy olmasın mülk sahibi,
Kırımın bir dag dibi – hazinedir, definedir!

Satma sakın topragı, suv veren köz çokragı,
Ormannın bir yapragı – hazinedir, definedir!

Satma sakın bir köyü, onmazsın ömür boyu,
Kırımın hava, suyu – hazinedir, definedir!

Satma sakın tarlayı, ger seversen Mevlâyi,
Asradıgı bogdayı – hazinedir, definedir!

Satma sakın bagçayı, bitirirsin akçayı,
Bagçanın en az payı – hazinedir, definedir!

Satma sakın çayırı şer idersin hayırı,
Kırımın dag, bayırı – hazinedir, definedir!

Satma sakın bir karış yerini, olma sarhuş,
Yer ile körülen iş – hazinedir, definedir!

Satma sakın güzelim, ahırım ve evvelim,
Der Kırım: “Dagım, çölüm – hazinedir, definedir!”

Bitmeden elde aşı, bilmeli kartı-yaşı,
Kırımın dagı-taşı – hazinedir, definedir!!!

Tohtargazının şiirleri gayet muzıkal, tüzgün, harikadir. Kırımnın guzelliginen (dülberliginen) hoşlanan, Vatan asretligini en meşakatlı al olganını gösteren, gurbet ilni bütün ruhu, kanı ve canınen kabul etmegen şair, evet, topraklarını satıp Kırımdan köç ve hicret etken, Vatan kadirine yetmegen vatandaşlarına muracaat eterek, Allah eşkına “ayınmalarını” can-gönülden ister edi. Em şair kıska ömürinin sonunaca en keskin sürette tamam bu al ile küreşti. 1910 senesi neşir eden yekane şiirler mecmuasına mahusus yürek sızlatıcı “Satma sakın!” parçasını kirsetkendir. Ve şiirinin sonunda fikirini tekrarlayarak, endi nesir şekilinde ana ve Vatan topragı aynı oldigını ve ana satılmaganı kibi, Vatan topragı da satılmaz! – deye son derece tesirli ve ibretli ifadeler ediyor.

Pin It on Pinterest